Kalendár 2023

                     Územná organizácia Dobrovoľnej  požiarnej  ochrany SR  Poprad                                       

                                                  hasičské súťaže a akcie – rok 2023                                          

 Dátum konaniaMiesto  konaniaHasičská súťaž – akcia
 18.3.2023     sobotaŠUŇAVAPrípravka mladých hasičov do 8 rokov – 9.00 h /1.
15.4.2023 sobotaSPIŠSKÝ ŠTIAVNIKPREVIERKA PRIPRAVENOSTI DHZ – 10.00 h
6.5.2023 sobotaHÔRKA                      100. výročie založenia DHZ v Hôrke – 9.00 h
7.5.2023 nedeľaKRAVANYÚzemné kolo hry Plameň – 11.00 h /1. Požiarny útok CTIF 10- a 5-členné Štafetový beh na 400 m 10- a 5-členné Súťaž mladých hasičov útok s vodou – 8-členné/ 1. Súťaž jednotlivcov v behu na 50 m
13.5.2023 sobotaSPIŠSKÉ    BYSTRÉSúťaž mladých hasičov – 5-členné družstvá – 9.00 h /2.
21.5.2023 nedeľaBATIZOVCEPrípravka mladých hasičov do 8 rokov – 11.00 h /2. Súťaž mladých hasičov – 5-členné družstvá – 12.00 h /3.
27.5.2023 sobotaŠTRBASúťaž mladých hasičov 10- a 5-členné družstvá – 9.00 h /4. Prípravka mladých hasičov do 8 rokov – 9.00 h /3. Súťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 9.00 h /2. Súťaž jednotlivcov v behu na 50 m
3.6.2023 sobotaŠUŇAVAŽelezný hasič – súťaž jednotlivcov – 9.00 h / 1.
4.6.2023 nedeľa  SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK  Prípravka mladých hasičov do 8 rokov – 11.00 h / 4.  Súťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 12.00 h / 3. Podtatranská hasičská liga – 14.00 h / 1.  
10.6.2023 sobotaBATIZOVCEÚzemná súťaž DHZ a hasičského dorastu – 9.00 h / 2. Súťaž jednotlivcov v behu na 60 m
11.6.2023 nedeľa    LUČIVNÁ  Podtatranská hasičská liga – 13.00 h / 3.
17.6.2023 sobota          ŠTRBAKrajská súťaž DHZ a hasičského dorastu– 10.00 h
18.6.2023 nedeľaLUČIVNÁSúťaž mladých hasičov – 5-členné družstvá – 11.00 h /5.
18.6.2023 nedeľaKRAVANYTatranská fajermanská liga – 13.00 h / 1.
24.6.2023 sobotaSPIŠSKÁ TEPLICASúťaž mladých hasičov – 5 – členné družstvá – 10.00 h /6.  
24.6.2023 sobotaSPIŠSKÉ BYSTRÉTatranská fajermanská liga – 13.00 h / 2. Nočná súťaž družstiev – 21.00 h
25.6.2023 nedeľaVIKARTOVCESúťaž mladých hasičov  – 5-členné družstvá – 12.00 h / 7. Prípravka mladých hasičov do 8 rokov – 11.00 h / 5.
 2.7 .2023 nedeľaŠTRBAPodtatranská hasičská liga – 10.00 h  / 4. Tatranská fajermanská liga – 13.00 h / 3.  
8.7.2023 sobota          KOŠICE                Majstrovstvá SR hasičského dorastu – 10.00 h
9.7.2023 nedeľa          KOŠICE                          Majstrovstvá SR DHZ – 10.00 h
15.7.2023 sobotaHRANOVNICATatranská fajermanská liga – 13.00 h Nočná súťaž družstiev – 21.30 h
 16.7.2023    nedeľa          ŠUŇAVA         Podtatranská hasičská liga – 12.00 h
22.7.2023 sobota          VEĽKÁŽelezný hasič, Mladý železný hasič – súťaž jednotlivcov – 8.00 h / 2.
23.7.2023 nedeľaGÁNOVCE                             Súťaž mladých hasičov v útoku s vodou / 4.                              Podtatranská hasičská liga – 12.00 h  / 6.      Tatranská fajermanská liga – 14.00 h / 4.  
29.7.2023 sobota         VERNÁR                   Súťaž mladých hasičov 5-členné družstvá  – 9.00 h  / 8.                      Prípravka mladých hasičov do 8 rokov / 6.                                 Súťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 11.00 h  /5.                     Podtatranská hasičská liga – 13.00 h / 7.
30.7.2023 nedeľa           SVITPodtatranská hasičská liga – 11.00 h / 8.
30.7.2023 nedeľa            DRAVCETatranská fajermanská liga /5.  
5.8.2023 nedeľaHÔRKAPodtatranská hasičská liga – 11.00 h / 9.
6.8.2023 nedeľaHRANOVNICASúťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 11.00 h / 6. Podtatranská hasičská liga – 12.00 h / 10. Tatranská fajermanská liga – 14.00 h  / 6.
12.8.2023 sobotaSPIŠSKÉ BYSTRÉSúťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 10.00 h / 7. Podtatranská hasičská liga –  14.00 h / 11.
13.8.2023 nedeľaSTRÁŽEPodtatranská hasičská liga – 12.00 h / 13.
19.8.2023 sobotaSPIŠSKÉ BYSTRÉ                         Železný hasič – súťaž jednotlivcov – 9.00 h / 3.
19.8.2023 sobotaNOVÁ LESNÁSúťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 13.00 h / 8.
20.8.2022 nedeľaGERLACHOV  Podtatranská hasičská liga – 12.00 h  / 14.  
26.8.2023 sobotaSPIŠSKÁ SOBOTASúťaž mladých hasičov – 5-členné družstvá – 9.00 h / 9.
27.8.2023 nedeľa         VIKARTOVCESúťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 11.00 h /10. Podtatranská hasičská liga – 13.00 h  /15.
1.9.2023 piatokTATRANSKÁ LOMNICASúťaž hasičských družstiev  – 10.00 h
2.9.2023 sobotaHRANOVNICASúťaž mladých hasičov – 5-členné družstvá – 10.00 h /10. Prípravka mladých hasičov do 8 rokov – 9.00 h / 8.
2.9.2023 sobotaSPIŠSKÁ   SOBOTASúťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 15.30 h / 11. Nočná súťaž družstiev – 20.00 h
3.9.2023 nedeľa         KRAVANYPrípravka mladých hasičov do 8 rokov – 11.00 h / 7. Súťaž mladých hasičov v útoku s vodou – 12.00 h / 12. Vyhodnotenie PHL 2023 – kategória žiaci a žiačky Vyhodnotenie Hornádskeho pohára mladých hasičov 2023 Podtatranská hasičská liga – 13.00 h  /16.
9.9.2023 sobotaPOPRADSúťaž mladých hasičov – 5-členné družstvá – 10.00 h /11.
10.9.2023 nedeľaBATIZOVCEPodtatranská hasičská liga – 10.00 h  / 17.  Vyhodnotenie PHL 2023  Tatranská fajermanská liga – 13.30 h /7. Vyhodnotenie TFL 2023  
16.9.2023 sobotaNOVÁ LESNÁ                Súťaž mladých hasičov – 5-členné družstvá – 9.00 h /12.
16.9.2023 sobotaTermín, miesto neurčenéVýchodoslovenská hasičská liga – finálová súťaž dospelých – 8.00 h
17.9.2023 nedeľaŠUŇAVASúťaž mladých hasičov – 5-členné družstvá – 11.30 h / 13. Súťaž jednotlivcov v behu na 50 m Súťaž jednotlivcov vo viazaní uzlov
23.9.2023 sobotaSPIŠSKÝ ŠTIAVNIK Územná súťaž prípravky mladých hasičov do 8 rokov – 9.00 h / 9.  Vyhodnotenie súťaží prípravky mladých hasičov POMH 2023
30.9.2023 sobotaVIKARTOVCEVýchodoslovenská súťaž mladých hasičov/10.00 h
1.10.2023 nedeľaLIPTOVSKÁ TEPLIČKA  Železný hasič – súťaž jednotlivcov – 10.00 h / 4.
7.10.2023 sobota KÚTY okres Senica                          Slovenský super pohár v požiarnom útoku                                  
14.10.2023 sobotaPOPRADMSR – Hasičská veža, Hasičská stovka – súťaž jednotlivcov – 10.00 h
15.10.2023 nedeľaVIKARTOVCESúťaž Železný hasič – súťaž jednotlivcov – 9.00 h / 5.              Vyhodnotenie Tatranskej Ligy Železných hasičov 2023
Október 2023            SVITHalové MSR MH –8.30 /14. Vyhodnotenie Podtatranskej olympiády mladých hasičov 2023  
  Východoslovenská súťaž hasičského dorastu (útok s vodou)
  Východosloven. súťaž družstiev mužov nad 35 a žien nad 30 r. (útok)

Začiatky konania súťaží a akcií sú orientačné – budú upresnené organizátormi – DHZ

Poprad, 10.5..2023

                                                                                         Martin Slodičák, tajomník ÚzO DPO SR Poprad