Podtatranská hasičská liga

Pravidlá a dokumentyPravidlá pre PHL

PHL 2019 - bodovanie
VT - limity 2019
ÚzS Poprad - pokyny
Previerka pripravenosti DHZ - 2019
PHL 2019 - pravidlá
Rozhodcovia ÚzS Batizovce
Rozhodcovia ÚzS Šuňava
Rozhodcovia PP 2019
Súťaže 2019
PHL 2019 - Rozpis rozhodcov
Pokyny PHL 2019
PP DHZ 2019 - odpovede na test
PP DHZ 2019 - test
PP DHZ 2019 - strava
PP DHZ 2019 - prihláška
Prihláška za člena DPO SR
prihláška do PHL (súpiska)
Technické prostriedky a uzly v PO
Zdravotná príprava
Pravidlá pre POMH

POMH 2019 Rozhodcovia
Súťaže MH - 2019
Prihláška za Mladého hasiča - nová
Územné kolo MH - strava 2019
PHL prihláška HD MH PÚ - 2019
MH súpiska 5čl. KMH - 2019
MH súpiska 10 čl. KMH - 2019
Smernica 5čl. KMH 2019
Pokyny POMH a územné kolo 2019
Iné dokumenty

Štartovná listina "O pohár prezidenta DPO SR"
Rozkaz veliteľa DHZ
ÚzO DPO SR

Usmernenie k prihlasovaniu členov DPO
Súhlas so spracovaním osobných údajov