Podtatranská hasičská liga

Pozvánky

HMSR - Svit
Miesto:    basketbalová hala
Dátum:    26.10.2019
Čas:        o 8,00 hod.
Tu si môžete stiahnuť pozvánku
-------------------------------------------------------------------------------------------------

VSMH 2019 - Vikartovce
Miesto:    futbalové ihrisko
Dátum:    13.10.2019
Čas:        o 10,30 hod.
Tu si môžete stiahnuť pozvánku
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TFA Železný hasič - Liptovská Teplička
Miesto:    amfiteáter
Dátum:    6.10.2019
Čas:        o 10,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku
-------------------------------------------------------------------------------------------------