Podtatranská hasičská liga

Pozvánky

Súťaž MH "O pohár starostu obce Šuňava"
Miesto:    Trojičné námestie
Dátum:    22.9.2019
Čas:        o 11,30 hod.
Tu si môžete stiahnuť pozvánku
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Východosl. súťaž hasičského dorastu - Hranovnica
Miesto:    areál DHZ - Lúčka
Dátum:    21.9.2019
Čas:        o 12,30 hod.
Tu si môžete stiahnuť pozvánku
-------------------------------------------------------------------------------------------------