Podtatranská hasičská liga

Hasičská mlaď bojovala o poháre v Spišskom Bystrom

   Dobrovoľní hasiči v okrese Poprad venujú mládeži mimoriadnu pozornosť už rad rokov,         o čom svedčia počty zapojených  kolektívov mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v poslednom období aj vo vyšších  -  krajských a celoštátnych kolách hry PLAMEŇ  i na medzinárodnom poli.   Za krásneho slnečného počasia stretnutie hasičskej mlade už tradične na veľmi dobrej úrovni zabezpečil Dobrovoľný hasičský zbor  Spišské Bystré  v spolupráci s rozhodcovským zborom Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad, miestnou Základnou školou a Obecným úradom v sobotu 7.5.2022.  Už sedemnásty ročník súťaže mladých hasičov o Poháre veliteľa DHZ sa  konal sa na športovom ihrisku miestnej ZŠ a zúčastnili sa jej 5 - členné družstvá  mladých hasičov vo veku od 6 do 16 rokov, ktoré predvádzali pripravenosť v troch disciplínach : v štafete 5 x 30 m, kde pracovali s hasičskou výzbrojou, ďalej preukazovali zručnosť vo viazaní  5 uzlov štafetovým spôsobom a v tretej  absolvovali štafetu hasičských dvojíc s hasičským náradím a hadicami.   Medzi  10 družstvami chlapcov bola  prvá Šuňava I  v zložení Štefan Madeja, Damián Muranský, Marcel Dravecký, Dávid Kovács, Adrián Pleteník (vedúci družstva Mgr. Henrich Barilla) pred Gánovcami –  Matúš Štelbaský, Daniel Šašura, Juraj Lačný, Lukáš Lišiak, Martin Goldberger (vedúca Anna Štenclová) a Spišskou Teplicou – Timea Kupčová, Klaudia Pachová,  Lionel Petterson, Michal Kessel a Marek Kessel (vedúci Marek Kupčo). Poradie ďalších :  4. Hranovnica, 5. Šuňava II, 6. Nová Lesná, 7. Spišské Bystré, 8. Švábovce, 9. Štrba, 10. CVČ DHZ Poprad.   Spomedzi 8 družstiev dievčat bola najlepšia Šuňava I – Bianka Plavčanová, Laura Cvanigová, Zara Glajzová, Dominika Zaťurová, Vivien Király (vedúci Ján Kalla). Na druhom mieste s rovnakým dosiahnutým časom (rozhodol čas z disciplíny štafeta 5 x 30  m) sa umiestnili Gánovce II – Zdenka Šebestová, Lenka Šebestová, Natália Slavkovská, Nina Pejková, Viktória Budaiová pred Gánovcami I – Tamara Pejková, Mária Smetanová, Alexandra Petríková,  Alena Tekelová, Saskia Štenclová  (obe družstvá pripravuje Anna Štenclová).  Poradie ďalších : 4. Šuňava III, 5. Šuňava II, 6. Štrba I, 7. Spišské Bystré, 8. Štrba II.   Už tradične odmenení boli i najmladší  účastníci súťaže – Magdaléna Derevjaníková  zo Štrby a Tobias Duda z CVČ DHZ Poprad.    Zúčastnené  kolektívy mladých hasičov si podľa umiestnenia pripísali  ďalšie body do tabuľky  už  20. ročníka  Podtatranskej olympiády mladých hasičov, do ktorej je v tomto roku zaradených až trinásť súťaží.   Akcia v Spišskom Bystrom bola ďalšou z  desiatok súťaží pre žiakov, dorast a dospelých, ktoré pripravila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad pre tento rok na počesť 100. výročia vzniku Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.   Najbližšie sa 5 -členné družstvá mladých hasičov stretnú  v nedeľu 22.5.2022 o 11.00 h v Batizovciach v areáli miestnej ZŠ. Poprad, 7.5.2022                                                                                     Ondrej Klimo


Článok pridaný:     7.5.2022