Podtatranská hasičská liga

Na kraj postupujú chlapci i dievčatá zo Šuňavy

    Netradične v piatok 6.5.2022 sa futbalové ihrisko v Šuňave zaplnilo hasičskou mlaďou vo veku 9 – 16 rokov. Z iniciatívy miestnych dobrovoľných hasičov sa tu konal 50. ročník celoštátnej hry PLAMEŇ 2022 na ktorom sa zišli mladí hasiči z okresu Poprad.   Víťazom Územného kola celoštátnej hry PLAMEŇ 2022 medzi chlapcami  sa už po ôsmy raz po sebe stala Základná škola – Dobrovoľný hasičský zbor Šuňava. Kolektív mladých hasičov, ktorý pripravoval Mgr. Henrich Barilla súťažil v zložení: Štefan Madeja (veliteľ družstva), Marcel Dravecký, Adrián Pleteník, Dávid Kovács, Damián Muranský, Tomáš Zaťura, Martin Mišianik, Marek Marton a Sofia Hurčalová.   Druhý skončil DHZ Štrba I  pod trénerskou taktovkou Petra Gavaliera, ktorý sa tu predstavil v zložení : Alexandra Majerčíková (veliteľka družstva), Dáša  Juhásová, Simona Kurucová, Alexandra Rumančíková, Karolína Blahová, Viktória Počalová, Dávid Blaho, Matej Juhás a Matúš Kmec.   Aj tretia priečka patrila DHZ Štrba - II. družstvu, ktorému sa venuje Barbora Tomková. Zloženie družstva: Dávid Blaho (veliteľ družstva), Lenka Šurinová, Kiara Grűnvaldská, Martina Halčinová, Magdaléna Derevjaniková, Radomír Silvaj, Alex Šubrt, Samuel Jeseňák a Martin Waradzin.   I medzi dievčatami  najlepšie výsledky dosiahla Šuňava (už pätnásť rokov od roku 2006  v našom okrese nenašla premožiteľa) pod vedením dlhoročného trénera Jána Kallu. Na postupe sa podieľali Magdaléna Štinčíková (veliteľka družstva), Dominika Zaťurová, Zara Glajzová, Bianka Plavčanová, Laura Cvanigová, Magdaléna Fridmanová, Viktória Zajacová, Vivien Király, Michaela Petrušková a Radoslava Pilátová.   Do súťaže sa zapojili i 5 - členné družstvá mladých hasičov. Aj  tu medzi chlapcami bola najlepšia ZŠ DHZ Šuňava – Marek Dunaj (veliteľ družstva), Lenka Gazdová, Marcela Fridmanová, Martina Mišianiková a Sofia Hurčalová  (tréner Mgr. Henrich Barilla).   Druhý skončil DHZ Batizovce, pripravoval ich Ľubomír Šoltís – Miroslav Čonka (veliteľ družstva), Daniel Spišák, Dean Majerčák, Oliver Hudák a Tomáš Hudák.   Medzi dievčatami prvé miesto patrilo DHZ Batizovce. Družstvu, ktorému sa venuje Oľga Bodnárová sa predstavilo v zložení: Ema Bodnárová (veliteľka družstva), Lea Bodnárová, Jaroslava Špeldová, Martina Čonková a Dominika Spišiaková.   V súťaži jednotlivcov v behu na 50 m s prekážkami u chlapcov zvíťazil Martin Mišianik pred Damiánom Muranským ( obaja Šuňava) a Matejom Juhásom (Štrba).  Dievčatá si medaile podelili v poradí: l. Vivien Király, 2. Michaela Petrušková, 3. Dominika Zaťurová (všetky Šuňava).   Hodnotená bola i činnosť kolektívov mladých hasičov  zachytená v kronikách. Ako najkrajšia bola ocenená kronika mladých hasičiek zo Šuňavy o ktorú sa stará Mária Hudáková.   Cena pre najdisciplinovanejšie a najsympatickejšie družstvo súťaže pripadla tentoraz dievčatám z Batizoviec, aj keď by si ju zaslúžili všetci zúčastnení mladí hasiči.   Organizátori nezabudli ani na  symbolické ocenenie  najmladších súťažiacich, ktorými bola medzi dievčatami Magdaléna Derevjaniková, medzi chlapcami Martin Waradzin, obaja zo Štrby.   S úctou a uznaním boli sledované a povzbudzované výkony najmä tých najmladších. Náročné súťaže na vedomosti, zručnosť, odbornú prípravu, ale aj fyzickú zdatnosť, kondíciu a rýchlosť sprevádzali Územné kolo hry Plameň, právom sa radovali najlepší z cien, ktoré zabezpečila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad. Ďakovať treba organizátorom z DHZ Šuňava za skutočne vzorne pripravené podujatie pre mladých. Nadšenie mladých o požiarnu ochranu je veľké, Ak ho podchytia schopní vedúci – hasiči dokážu s deťmi priam zázraky a práve takí by sa mali nájsť v každej obci či meste.   Pre dievčatá  a chlapcov zo Šuňavy i obidve zmiešané družstvá zo Štrby bola táto súťaž dobrou previerkou pripravenosti pred blížiacou sa kvalifikačnou súťažou, ktorej sa zúčastnia v sobotu 14.5.2022 v Banskej Bystrici. Tu sa rozhodne, ktoré víťazné kolektívy mladých hasičov a hasičiek budú reprezentovať Slovenskú republiku v XXII. ročníku medzinárodnej olympiády mladých hasičov CTIF 17. – 24.7.2022 v meste  Celje v Slovinsku, konanej raz za dva roky v rôznych častiach Európy.       Víťazné družstvá Územného kola hry Plameň – chlapci a dievčatá zo Šuňavy postúpili do krajského kola tejto hry Prešovského kraja, ktorá sa uskutoční 18.6.2022 v Stakčíne okres Humenné. Tu budú družstvá chlapcov i dievčat z jednotlivých okresov bojovať o postup na celoštátne kolo, ktoré sa bude konať 2.7.2022 v Hurbanove.   Našim zástupcom želáme veľa úspechov pri reprezentácii svojej obce Šuňavy i okresu Poprad.                                                                                                     Ondrej Klimo


Článok pridaný:     6.5.2022