Podtatranská hasičská liga

Dobrovoľní hasiči poznajú postupujúcich na kraj

   Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom vo Vikartovciach  uskutočnili  Územnú súťaž Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) za účasti 7 družstiev z okresu Poprad. Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou podľa Súťažného poriadku DPO SR (2 pokusy, terč sklápacie).   Hasičský areál vo Vikartovciach 5.9.2021, po dvojročnej vynútenej odmlke, opäť patril družstvám mužov a žien. Spomedzi mužov najlepšie výsledky dosiahla Štrba (18,84 s).Na víťazstve sa podieľali Marek Baláž, Pavol Bilnica, Peter Gavalier, Matúš Iľanovský, Benjamín Macko, Matúš Sokol a Miroslav Sokol. Druhé bolo Spišské Bystré (20,56 s) a tretia Hranovnica (20,84 s). Poradie ďalších: 4. Šuňava (21,94 s), 5. Batizovce (22,38 s), 6. Spišský Štiavnik (30,28 s).  V kategórii žien sa predstavili len Batizovce, ktoré dosiahli čas 27,78 s. Súťažili v zložení : Oľga Bodnárová, Angelika Františková, Beáta Hudáková, Silvia Karabinová, Anna Kovácsová, Mariana Šoltísová a Stanislava Špeldová.   Súčasne tu prebehla i okresná súťaž jednotlivcov v behu na 60 metrov s prekážkami, kde najlepší čas dosiahol - 1. výkonnostnú triedu (VT) obhájil Jakub Fridman - 12,5 s (Šuňava). Druhý skončil Radovan Orolín – 12,90 s  (obhájená 1. VT) a tretí Marek Jakubčo  získal 1. VT - 12,94 s (obaja Spišské Bystré).   U žien zvíťazila Iveta Zavacká časom 18,1 s (Veľká). Druhé miesto patrilo Oľge Bodnárovej časom 18,5 s (Batizovce)  – obe obhájili 1.VT. Na treťom mieste sa umiestnila Mariana Šoltísová s časom 19,9 s (obhájená 2. VT), tiež z DHZ Batizovce.   Do súťaže, v osobitne hodnotenej kategórii dorastencov, sa zapojil i Ján Pastrnák ml. z Batizoviec, ktorý časom 13,2 s získal 1. výkonnostnú triedu. Medzi mužmi nad 35 rokov bol prvý Ján Šebest z Vikartoviec s časom 15, 1 s (obhájená 1. VT) pred Ľubomírom Šoltísom z Batizoviec s časom 18,4 s ( obhájená 3. VT).    Je potrebné úprimne poďakovať dobrovoľným hasičom z Vikartoviec pod vedením predsedu DHZ Gabriela Bukovinu ml. a veliteľa DHZ Jozefa Ludviga za dobre pripravenú akciu. Poďakovanie patrí aj členom rozhodcovského zboru ÚzO DPO SR Poprad a najmä  súťažiacim, ktorí predviedli pekné výkony.   Víťazné družstvá – muži zo Štrby a ženy z Batizoviec, budú reprezentovať okres Poprad v krajskej súťaži dobrovoľných hasičských zborov  Prešovského kraja koncom septembra 2021, tentoraz v Kežmarku, kde sa stretnú víťazi z jednotlivých okresov.    Tu sa rozhodne, kto bude reprezentovať Prešovský kraj na 8. majstrovstvách SR Dobrovoľných hasičských zborov, ktorí sa uskutočnia v sobotu 12.10.2021 v Galante.     Našim zástupcom želáme  na kraji veľa športových úspechov pri reprezentácii okresu Poprad.                                                                                                                  Ondrej Klimo


Článok pridaný:     5.9.2021