Podtatranská hasičská liga

Najlepšia je Hranovnica a Spišské Bystré

   Súťaže dobrovoľných hasičov  na Slovensku majú dlhoročnú tradíciu a získali si značnú obľubu, o čom svedčia i  počty súťažiacich  najmä mladých  adeptov požiarnej ochrany. Na základe iniciatívy Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Poprad sa každoročne koná Východoslovenská súťaž hasičského dorastu striedavo konaná v Prešovskom a Košickom kraji.   Po siedmy krát sa podujal  pod patronátom Prešovského samosprávneho kraja súťaž  uskutočniť Dobrovoľný hasičský zbor  Hranovnica okres Poprad vo svojom výcvikovom areáli  DHZ v miestnej časti zvanej Lúčka. Cestou  výborov Územných organizácií DPO SR  Prešovského a Košického kraja tu boli pozvané hasičské družstvá dorastu  z celého východoslovenského regiónu.  Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou  v zmysle Súťažného poriadku DPO SR v dvoch súťažných pokusoch s klasickými alebo športovými hadicami na sklopné terče s použitím elektrickej časomiery.   Medzi dorastencami prvá bola domáca Hranovnica - vicemajstri hasičského dorastu SR 2019, ktorá dosiahla čas 16,46 s. Na druhom mieste sa umiestnili Danišovce okres Spišská Nová Ves (16,83). Tretia priečka patrila Bertotovciam okres Prešov (16,92). Hranovnica II obsadila pekné siedme miesto (19,87)   Medzi dorastenkami  bolo najlepšie Spišské Bystré okres Poprad – víťaz Podtatranskej hasičskej ligy 2019  časom 21,51 s. Druhé skončili Chmiňany okres Prešov (23,23). Bronz pripadol Danišovciam (23,50).  Na štvrtom mieste sa umiestnil ďalší zástupca Popradského okresu – Hozelec (39,51), ktorý mal premiéru na takejto súťaži.   Organizátori súťaže – DHZ Hranovnica ocenili  aj najlepších prúdarov za najrýchlejší zostrek terča, ktorými boli Daniela Brezinová  (Spišské Bystré) za čas 20,10 s a Jakub Jurek  (Čižatice) – 15,32 s.       Ceny i medaile najlepším trom družstvám dorastencov i dorasteniek  člen prezídia DPO SR a predseda KO DPO Prešov Marián Rušin i  zástupca starostu obce Hranovnica Ing. Martin Valluš,  ktorý poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na peknej akcii určenej hasičskej mladi vo veku 15 – 18 rokov.                                                                                                                   Ondrej KLIMO


Článok pridaný:     21.9.2019