Podtatranská hasičská liga

Mladí hasiči v Lučivnej

   V nedeľu 23.6.2019 sa v Lučivnej okres Poprad na futbalovom ihrisku uskutočnil  už  27. ročník súťaže o Podtatranské prúdničky. Organizátorom boli miestni dobrovoľní hasiči  pod vedením predsedníčky DHZ Bc. Zdenky Kaprálovej  v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad. Zúčastnilo sa ho dvadsaťštyri  5-členných kolektívov mladých hasičov vo veku 6 – 16 rokov z Dobrovoľných hasičských zborov a základných škôl. Súťažnými disciplínami bola štafeta 5 x 30 m, štafeta hasičských dvojíc a uzlová štafeta.   V úvode boli ocenení aktívni a zaslúžilí členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Lučivnej vyznamenaniami  – medailami Za príkladnú prácu, Za zásluhy a Za vernosť DPO SR. Najväčšieho potlesku sa dostalo jednému z ocenených Ondrejovi Knutovi, ktorý sa dožíva deväťdesiatych narodenín a 50 rokov činnosti ako dobrovoľný hasič.   Medzi staršími dievčatami zvíťazili Gánovce I (vedúci Mgr. Michal Materný) pred Šuňavou I (Ján Kalla) a Štrbou I (Peter Gavalier).   Aj medzi mladšími dievčatami prvenstvo patrilo Gánovciam II, druhé bolo Spišské Bystré (Mária Ilošvajová) a tretia Šuňava VII (Žofia Šebestová).   U starších chlapcov bola prvá Spišská Teplica (Marek Šebest), druhá Šuňava I (Mgr. Henrich Barilla) a tretia Štrba I (Peter Gavalier). Mladší chlapci si medaile rozdelili takto : 1.Štrba II, 2. Šuňava III, 3. Gánovce II.     Nová starostka obce Lučivná Ing. Monika Kičáková odmenila najlepšie družstvá i jednotlivcov. V záverečnom príhovore poďakovala mladým hasičom za predvedené výkony, vedúcim kolektívov za ich prípravu i všetkým rozhodcom za účasť.  Vďaka za peknú akciu pre mladých hasičov, ktorá zaiste zanechá pekné spomienky u zúčastnených.   Mladí hasiči sa opäť  stretnú už najbližšiu nedeľu 30.6.2019, tentoraz na futbalovom ihrisku v Batizovciach o 11.00 hodine. Uskutoční sa tu okresné kolo hry Plameň družstiev i jednotlivcov.                                                                                                                           Ondrej KLIMO


Článok pridaný:     23.6.2019