Podtatranská hasičská liga

Dobrovoľní hasiči poznajú postupujúcich na kraj - Šuňava - muži a ženy, Spišské Bystré - dorastenky a Hranovnica – dorastenci

   Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad   v spolupráci s Dobrovoľnými hasičskými zbormi v Šuňave a Batizovciach  zorganizovali územné súťažedobrovoľných hasičských družstiev. Súťažnými disciplínami bol požiarny útok s vodou a štafeta 8 x 50 m s prekážkami podľa Súťažného poriadku DPO SR.   V Šuňave 2.6.2019 futbalové ihrisko patrilo družstvám mužov a žien do 35 rokov. Spomedzi mužov najlepšie výsledky dosiahla Šuňava, druhé bolo Spišské Bystré a tretie Gánovce.   Aj medzi ženami prvé miesto patrilo Šuňave pred Štrbou a Spišskou Sobotou.Súčasne tu prebehol i okresný pretek jednotlivcov v behu na 60 metrov s prekážkami, kde najlepší čas dosiahol  Radovan Orolín (Spišské Bystré) pred Radovanom Bilnicom (Štrba) a Romanom Majerníčkom (Gánovce).  U žien zlato patrilo Anežke Bohunčákovej (Spišský Štiavnik) pred Kristínou Blšťákovou (Spišská Sobota) a Emou Štelbaskou (Gánovce).                O týždeň neskôr 9.6.2019 v Batizovciach súťažili družstvá dorastu, žien i mužov nad 35 rokov. U dorastencov zvíťazila Hranovnica, druhé boli domáce Batizovce a tretia Spišská Teplica. Medzi dorastenkami bolo najlepšie Spišské Bystré a druhá bola Spišská Sobota. U žien nad 35 rokov si prvenstvo vybojovali Batizovce, druhé skončilo Spišské Bystré. I muži nad 35 rokov predviedli pekné výkony. Prvá bola Spišská Sobota pred Batizovcami a Spišským Štiavnikom.     Aj tu sa uskutočnil prebor jednotlivcov, kde po splnení stanovených limitov súťažiaci  mohli získať nové odznaky výkonnostných tried. Víťazom u dorastencov bol Róbert Gabrik ml. (Hranovnica) pred Tomášom Štinčíkom a Sebastiánom Kubíkom (obaja Spišská Teplica) , u dorasteniek bola najlepšia Radka Červeňová (Spišská Teplica) pred Kristínou Pospíšilovou (Spišská Sobota) a Annou Šimkovou (Hranovnica). U žien nad 35 rokov bolo poradie : l. Mariana Šoltísová, 2. Silvia Karabínová, 3. Anna Kovácsová (všetky Batizovce), u  mužov nad 35 rokov bol prvý Jaroslav Ščurka, druhý Peter Žifčák (obaja Spišská Sobota) a tretí Ľubomír Šoltís (Batizovce).                                Ocenenia sa dostalo i najsympatickejšiemu a najbojovnejšiemu tímu DHZ Tatranská Kotlina pod vedením Jána Majerčáka st., týždeň predtým to bolo družstvo DHZ Veľká pod vedením Ivety Zavackej.    Víťazné družstvá – muži a ženy zo Šuňavy, dorastenky zo Spišského Bystrého a dorastenci z Hranovnice  budú reprezentovať   okres Poprad v krajskej súťaži dobrovoľných hasičských zborov  a hasičského dorastu  Prešovského kraja v sobotu 22.6.2019 tentoraz v obci Drienov okres Prešov, kde sa stretnú víťazi z jednotlivých okresov.                                                                                                                  Ondrej Klimo


Článok pridaný:     9.6.2019