Podtatranská hasičská liga

V Batizovciach hasičská mládež o putovné poháre DHZ

Podtatranské Batizovce boli v nedeľu 26.5.2019 miestom  stretnutia hasičskej mládeže vo veku 6 – 16 rokov. Podtatranská olympiáda mladých hasičov tu pokračovala v poradí šiestou súťažou - sedemnástym  ročníkom  o Putovné poháre miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.                                                                                                                Päť - členné  družstvá chlapcov a dievčat preukazovalo pripravenosť v troch disciplínach - štafete 5 x 30 metrov s prekážkami, uzlovej štafete a štafete hasičských dvojíc.                                                                                                                         Medzi 15 družstvami chlapcov bola najlepšia Šuňava I (tréner družstva Mgr. Henrich Barilla). Druhá skončila Spišská Teplica I (Marek Červeň). Tretia priečka patrila  Šuňave II (Mgr. H. Barilla). Poradie ďa1ších v prvej desiatke : 4. Spojená škola  Mierová Svit, 5. Štrba I, 6. Gánovce I, 7. Nová Lesná, 8. Spišská Sobota I, 9. Gánovce II a 10. Šuňava IV.                                                                                                                         Spomedzi jedenástich družstiev dievčat si víťazstvo  na svoje konto pripísala Šuňava V (trénerka Žofia Šebestová). Aj druhá bola Šuňava I (Ján Kalla) a tretie Gánovce I (Mgr. Michal Materný). Umiestnenie ďalších : 4. Lučivná, 5. Šuňava VI, 6. Šuňava II, 7. Gánovce II, 8. Vikartovce, 9. Šuňava VII, 10. Štrba a 11. Batizovce.                          Ceny a medaile  prvým trom družstvám chlapcov a dievčat i putovné poháre odovzdal zástupcovia DHZ Batizovce - predseda Ján Mlynský, veliteľ Ľubomír Šoltís  a člen prezídia DPO SR Marián Rušin.                                                                                  Opäť boli odmenení zo strany organizátorov DHZ Batizovce najmladší účastníci súťaže  - Alex Šubrt a Nela Krupová, obaja zo Štrby  i najsympatickejšie, vekovo najmladšie družstvo Spišskej Soboty II, ktoré tu malo svoju životnú premiéru. S potešením bolo konštatované, že sa objavili ďalšie nové tváre tých najmladších hasičov, takže o pokračovateľov hasičských tradícií je postarané.                                                    Treba poďakovať  všetkým, ktorí sa podieľali na ďalšej peknej akcii venovanej hasičskej mladi -  a to dobrovoľným hasičom  z Batizoviec pod vedením predsedu DHZ Jána Mlynského a veliteľa DHZ Ľubomíra Šoltísa i rozhodcovskému zboru Územnej organizácie DPO SR Poprad. Poďakovanie patrí i starostovi obce Batizovce JUDr. Gabrielovi Bodnárovi za podporu požiarnej ochrany.                                                          Zúčastnené družstvá si pripísali ďalšie body do Podtatranskej olympiáde mladých hasičov, kde medzi chlapcami vedie Spišská Teplica I pred Štrbou I a Šuňavou I, medzi dievčatami si najlepšie vedú Gánovce I , druhá je Šuňava V a tretia Šuňava I.                  Najbližšie sa hasičská mlaď stretne v sobotu 15.6.2019 o 13.00 h na futbalovom ihrisku vo Vikartovciach, kde budú bojovať o Putovné poháre riaditeľky ZŠ s MŠ RNDr. Dariny Koščakovej, veľkej podporovateľky mládežníckeho hasičstva.                                                                                                        Ondrej Klimo


Článok pridaný:     27.5.2019