Podtatranská hasičská liga

Spišský Štiavnik má najlepších mladých hasičov

   Podtatranská hasičská  liga pokračovala v nedeľu 19.5.2019  druhou súťažou. Organizátorom bol Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štiavnik, patriaci medzi najstaršie v okrese Poprad, ktorý si v roku 2017 pripomenul už 135. výročie svojej činnosti (rok založenie 1882).   Na miestnom športovom ihrisku sa konal  už osemnásty  ročník súťaže hasičských družstiev O putovné poháre starostky obce Spišský Štiavnik. V siedmych kategóriách (muži do 35 rokov, muži nad 35 rokov, ženy, dorastenci, dorastenky, žiaci a žiačky)  svoju šikovnosť a súhru predviedlo  spolu 29 tímov.   V úvode sa predstavili mladí hasiči (6 až 16-roční) v požiarnom útoku s vodou a pripísali si ďalšie body do tabuľky Podtatranskej hasičskej ligy. V tomto roku sa  v disciplíne požiarny útok s vodou stretnú  ešte osemkrát.   V kategórii chlapcov zvíťazil Spišský Štiavnik pred Kravanmi  a Gánovcami.Aj medzi dievčatami  dominoval domáci Spišský Štiavnik pred Gánovcami a Vikartovcami.Najlepšími prúdarmi boli Klaudia Malá a Daniel Popadič – obaja zo Spišského Štiavnika, aj oni boli ocenení organizátorom za najrýchlejší zostrek terča.. Ocenenia a najväčšieho aplauzu sa dostalo najmladším účastníkom súťaže Radke Frisovej zo Spišského Bystrého a Patrikovi Goldbergerovi z Gánoviec.   Nasledovalo zápolenie dospelých a dorastu. Medzi mužmi do 35 rokov bol najlepší Svit (18,94 s). Druhý skončil  Spišský Štiavnik (20,55). Tretia priečka patrila Spišskej Teplici (21,13).   V kategórii žien prvý bol  Spišský Štiavnik II (20,23), druhá skončila Šuňava (22,78) a tretie Spišské Bystré (24,90). Ďalšie družstvo žien zo Spišského Štiavnika obsadilo pekné štvrté miesto (25,10).   Medzi dorastencami  zvíťazila Hranovnica, ktorá dosiahla i najlepší čas zo všetkých zúčastnených družstiev (18,74),  druhé miesto patrilo Batizovciam (47,18). Tretie boli Kravany (77,21). Medzi dorastenkami sa z víťazstva tešilo Spišské Bystré (21,87). Striebro získala Spišská Sobota (43,82).   Predstavili i hasičské družstvá mužov nad 35 rokov. Tentoraz to najlepšie dokázala Šuňava (20,50) pred  Batizovcami  (23,11) a Spišským Štiavnikom (63,34).     Všetky súťažné družstvá sa dobre popasovali s disciplínou požiarny útok s vodou, za čo najlepšie tri tímy vo všetkých kategóriách  prevzali  vecné ceny. Domáci hasiči venovali ceny i za najrýchlejšie zostreknutie terča -  u žien a dorasteniek bola najlepšia prúdarka Sofia Burdová zo Spišského Štiavnika (19,32), u mužov a dorastencov  Róbert Gabrik ml. z tímu Hranovnice (18,10).   Mladých hasičov, dorast i dospelých na slávnostnom nástupe ocenila starostka obce Spišský Štiavnik Mária Kleinová, ktorá odovzdala  víťazom i  krásne putovné poháre.  Poďakovala všetkým súťažiacim, rozhodcom  i organizátorom – Dobrovoľnému hasičskému zboru Spišský Štiavnik pod vedením predsedu DHZ Róberta Martinku a veliteľa DHZ Kamila Slodičáka  za dobre pripravenú akciu.   Územná organizácia DPO SR Poprad vyslovuje poďakovanie p. starostke obce Bc. Márii Kleinovej za podporu dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci.                                                                                                           Ondrej Klimo                                                                                     člen výboru ÚzO DPO SR Poprad


Článok pridaný:     19.5.2019