Podtatranská hasičská liga

Súťaž mladých hasičov v Hranovnici


   Osemnásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov pokračoval 8.9.2018 súťažou v Hranovnici  v areáli miestneho Dobrovoľného hasičského zboru v časti  Na Lúčke.   V úvode prítomných privítal Ing. Martin Valluš, zástupca starostu obce Hranovnica, ktorý poďakoval mladým hasičom za ich celoročnú činnosť.   O putovné poháre obce Hranovnica v trinástom ročníku súťažilo v troch súťažných disciplínach sedemnásť kolektívov mladých hasičov a hasičiek vo veku 7 - 16 rokov. V disciplínach -  štafete 5 x 30 m s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete u chlapcov najlepšie výsledky v trinásťročnej histórii súťaže dosiahla  Spišská Teplica I pred Spišskou Teplicou II (obe družstvá vedúci Jozef Ďuriš) a Hranovnicou II (vedúci Róbert Malatin). Poradie ďalších : 4. Štrba, 5. Hranovnica I, 6.Spišské Bystré I. 7. Nová Lesná, 8. Spišské Bystré II, 9. Kravany, 10. Lučivná.   Medzi dievčatami prvé i druhé miesto obsadila Šuňava ( vedúci Ján Kalla). Tretie miesto patrilo Spišskej Teplici (vedúci Jozef Ďuriš). Umiestnenie ďalších : 4. Lučivná, 5. Gánovce, 6. Vikartovce, 7. Spišské Bystré II..   Už tradične boli ocenení i najmladší súťažiaci – tentoraz obaja zo Spišského Bystrého  Lukáš Šifra a Mirka Palgutová, ktorá  v deň súťaže oslavovala meniny.   V Podtatranskej olympiáde mladých hasičov po jedenástej súťaži konanej v Hranovnici u chlapcov je na prvom mieste  Šuňava II (84 bodov). Druhá je Spišská Teplica I (79) a  tretia Štrba I (58).  Aj medzi dievčatami si najlepšie vedie Šuňava II (77) pred Šuňavou I (76) a Batizovcami (65).   Hasičská mlaď sa najbližšie stretne v nedeľu 16.9.2018 v Šuňave, kde budú už po štrnásty krát súťažiť chlapci i dievčatá o poháre starostu obce. Začiatok je stanovený na 11.30 h.                                                                                                                     Ondrej KlimoČlánok pridaný: