Podtatranská hasičská liga

MLADÍ HASIČI V SPIŠSKEJ SOBOTE


   Spišskosobotskí dobrovoľní hasiči v spolupráci s  výborom Územnej organizácie DPO SR Poprad v areáli miestnej ZŠ uskutočnili v sobotu 1.9.2018 12. ročník súťaže mladých hasičov O poháre riaditeľky ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote. Hasičská mlaď  z Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) a Základných škôl (ZŠ) vo veku od 7 do 16 rokov súťažila v troch disciplínach hry PLAMEŇ - štafete s prekážkami, uzlovej štafete a štafete hasičských dvojíc. V kategórii chlapčenských a zmiešaných kolektívov mladých hasičov zvíťazil DHZ ZŠ Šuňava II  pred DHZ ZŠ Šuňava I (vedúci kolektívov Mgr. Henrich Barilla). Tretí skončil DHZ Spišská Teplica (vedúci Marek Červeň). Na ďalších miestach sa umiestnili : 4. DHZ Štrba, 5. DHZ Spišská Teplica II, 6. DHZ Vikartovce, 7. DHZ Spišské Bystré.   I medzi dievčatami bol  prvý DHZ ZŠ Šuňava II (vedúci Ján Kalla). Druhé miesto obsadil DHZ Spišská Teplica (vedúci Jozef Ďuriš). Bronz patril Gánovciam (vedúci Mgr. Michal Materný). Poradie ďalších:  4. DHZ Batizovce, 5. DHZ ZŠ Šuňava V, 6. DHZ ZŠ Šuňava I, 7. DHZ Štrba, 8. DHZ ZŠ Šuňava VI, 9. DHZ Vikartovce, 10. DHZ ZŠ Šuňava VII.   Organizátori ani tentoraz nezabudli na najmladších súťažiacich, ktorými boli len sedemroční Miroslava Palgutová zo Spišského Bystrého a Dávid Blaho zo Štrby.   Ceny najlepším odovzdal  člen Prezídia DPO SR Marián Rušin a riaditeľka ZŠ s MŠ PaeDr. Adriana Oravcová, ktorej patrí vďaka za prepožičanie areálu ZŠ.   Treba úprimne poďakovať všetkým členom DHZ Spišská Sobota pod vedením Milana Šabľu  i rozhodcovskému zboru ÚzO DPO SR  Poprad za peknú akciu usporiadanú pre mladých hasičov.   V Podtatranskej olympiáde po desiatej súťaži medzi chlapcami je najlepšia Šuňava II pred Spišskou Teplicou I a Štrbou I. Aj medzi dievčatami je najlepšia Šuňava – II pred Šuňavou I a Batizovcami.   Mladí hasiči sa opäť stretnú už najbližšiu sobotu 8.9.2018 v hasičskom areáli Na lúčke v Hranovnici. Začiatok súťaže je naplánovaný na desiatu hodinu.                                                                                                                        Článok pridaný: