Podtatranská hasičská liga

Gánovce privítali hasičské družstvá


Gánovce sú jednou z dvadsiatich troch obcí okresu Poprad, kde sa každoročne uskutočňuje  hasičská súťaž. Z iniciatívy dobrovoľných hasičov z miestneho  Dobrovoľného hasičského zboru sa na futbalovom ihrisku uskutočnil tretí ročník súťaže hasičských družstiev o Putovné poháre starostky obce.V úvode starostka obce Gánovce Ing. Alžbeta Čekovská privítala prítomných súťažiacich aj i rozhodcovský zbor. Poďakovala všetkým dobrovoľným hasičom i hasičkám za ich nezištnú pomoc blížnym v prípade mimoriadnych udalostí.V súťažnom zápolení - v hasičskom útoku s vodou u žien minuloročné prvé miesto obhájila Šuňava s časom 24,53 s. Medzi mužmi bolo zasa prvé Spišské Bystré I s časom 17,10 s. Striebro patrilo Spišskému Štiavniku (17,35). Tretiu priečku obsadila Šuňava (17,78).U dorasteniek sa z prvenstva najviac radovala Spišská Sobota, keď dosiahla čas 21,21 s. Druhé boli domáce Gánovce (25,83) a tretí s rozdielom len 0,02 s Spišský Štiavnik (25,85).U  dorastencov prvenstvo patrilo Gánovciam s dosiahnutým časom 31,31 s. Druhá skončila Hranovnica.Ceny najlepším družstvám i pekné putovné poháre odovzdala starostka obce Gánovce A. Čekovská. Organizátori z DHZ Gánovce nezabudli ani na najlepšiu prúdarku a prúdara za najrýchlejšie zostreknutie terča, ktorými sa stali Daniela Zemianeková z družstva dorasteniek zo Spišskej Soboty (20,54) a opäť Marek Jakubčo z družstva mužov zo Spišského Bystrého (17,03). V záverečnom slove starostka A. Čekovská poďakovala organizátorom za veľmi dobre pripravenú akciu a pozvala všetkých na ďalší ročník súťaže zaradenej do Podtatranskej hasičskej ligy.Gánovskí dobrovoľní hasiči i hasičky založili novú tradíciu, chcú pokračovať v šírení dobrého mena ich predchodcov v skoro deväťdesiatpäťročnej histórii Dobrovoľného hasičského zboru (rok založenia 1924). Hasičský dorast chce nadviazať na úspechy Gánoviec z minulosti – najvýznamnejší v roku 1972 na II. národnom kole súťaže požiarnych družstiev konanom v Košiciach, keď dosiahli dorastenci krásne druhé miesto na Slovensku. Tento cieľ sa im darí plniť. Hasičské družstvo chlapcov sa v minulom roku stalo víťazom Východoslovenského regiónu, v súťaži dorastu Prešovského kraja skončili druhí. Aj v tomto roku patria chlapci i dievčatá medzi najlepšie dorastenecké družstvá v okrese Poprad.Za všetku odvedenú prácu patrí všetkým hasičom z Gánoviec úprimná vďaka. V nasledujúcom období chcú naďalej do činnosti v dobrovoľnej požiarnej ochrane zapájať mladých hasičov a vychovávať svojich nasledovníkov, k čomu im želáme veľa elánu a entuziazmu.      Ondrej KLIMO Článok pridaný: