Podtatranská hasičská liga

MLADÉ HASIČKY ZO ŠUŇAVY MAJSTRAMI SLOVENSKA


  Podtatranský Svit  bol v dňoch 6. a 7. júla 2018 miestom stretnutia hasičskej mlade od 8 do 16 rokov. V XIII. Celoštátnom kole hry PLAMEŇ 2018 sa tu zišli víťazi  tohoročných krajských kôl hry PLAMEŇ, ktoré sa konajú v dvojročných cykloch. Spolu  šestnásť  kolektívov mladých hasičov chlapcov i dievčat preukazovali pripravenosť v disciplínach  celoštátnej hry PLAMEŇ podľa medzinárodných pravidiel  – požiarnom útoku s prekážkami a štafetovom behu na 400 m s prekážkami.  Víťazom u dievčat sa opäť stal Dobrovoľný hasičský zbor - Základná škola Šuňava, zástupca Prešovského kraja. Šuňave sa podarilo už po piaty krát po sebe zvíťaziť (predtým 2010, 2012, 2014, 2016). Na úspechu sa podieľal kolektív v zložení : Martina Diabelková, Timea Diabelková, Zita Diabelková, Ema Fridmanová, Tamara Glejdurová, Emma Hanulová, Lucia Chlebovcová, Veronika Sedláková, Radka Červeňová a Bianka Ďurišová.   Druhý skončil Veľký Lapáš - Nitriansky kraj. Tretia priečka patrila ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves - Košický kraj. Poradie ďalších : 4. Zeleneč - Trnavský  kraj, 5. Likavka – Žilinský kraj, 6. Tomášov - Bratislavský kraj, 7. Hrachovo - Bansko-Bystrický kraj, 8. Trenčianske Jastrabie - Trenčiansky kraj.   U chlapcov prvenstvo  patrilo Kamennej Porube - Žilinský kraj. Druhé skončili  Danišovce - Košický kraj. Z tretieho miesta sa radoval Toporec - Prešovský kraj. Umiestnenie ďalších: 4. Dohňany - Trenčiansky kraj, 5. Špačince - Trnavský kraj, 6. Veľký Lapáš - Nitriansky kraj, 7. Hrachovo - Banskobystrický kraj, 8. Podunajské Biskupice - Bratislavský kraj.       K novému titulu Majstra Slovenskej republiky - mladým hasičkám  zo Šuňavy i vedúcemu kolektívu – Jánovi Kallovi, ktorý ich pripravoval, patrí  úprimná vďaka za skvelú reprezentáciu svojej obce, okresu Poprad i Prešovského kraja.   Úspechy mladých hasičiek i hasičov zo Šuňavy sú výsledkom dlhoročnej systematickej práce na čom veľkú zásluhu  i veľký podporovateľ požiarnej ochrany v obci – starosta obce Stanislav Kubaský.                                                                                                                                   Ondrej Klimo Článok pridaný: