Podtatranská hasičská liga

Nočné cvičenie v Kubašku tentoraz bez tradičnej svätojánskej vatry


Pálenie Jánskych ohňov -  tradičný zvyk našich predkov  z minulosti. Tento deň pokladali naši predkovia za významný deň v roku, nakoľko sa traduje, že na sv. Jána Krstiteľa – 24. júna  majú najväčšiu moc všetky živly – zem, oheň, voda.  S Jánom  sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom. Najznámejšie je pálenie svätojánskych ohňov a naši predkovia kedysi verili, že byliny nájdené v túto magickú noc majú ozdravné účinky.                      Jánske ohne majú  dlhoročnú tradíciu i v obci Spišské Bystré a ďalších obciach okresu Poprad. Na Jána sa zapaľovali viaceré  vatry na kopcoch v okolí dediny. V roku 2004 sa skupina miestnych nadšencov rozhodla urobiť Jánske ohne v hasičskom areáli v časti obce zvanej Kubašok s jednou veľkou vatrou, kultúrnym programom a nočnou súťažou v hasičskom útoku.. Od vtedy celý priebeh od  zapálenia vatry  po jej uhasenie takto prebiehal každoročne vždy riadene pod dozorom miestnych dobrovoľných hasičov. I v tomto roku veľká vatra  v Spišskom Bystrom bola pripravená avšak nemohla byť zapálená nakoľko  Okresné riaditeľstvo  hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlásilo čas so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom. Tým boli miestni obyvatelia i účastníci akcie ukrátení o nezabudnuteľný zážitok, keď každoročne si všetci zúčastnení spoločne zanôtili viaceré ľudové piesne pri zapálenej vatre.V sobotu 23.júna 2018 sa hasiči v Spišskom Bystrom na nočnom cvičení v Kubašku stretli už po štrnásty krát. tejto za účasti občanov Spišského Bystrého i okolitých obcí. Akcia sa začala vystúpením najmenších detí zo miestnej ZŠ s MŠ s praktickou  ukážkou od vyhlásenia vzniku požiaru až po jeho uhasenie vykonaním požiarneho útoku s vodou. Treba úprimne poďakovať Márii Ilošvajovej a Terézii Šifrovej za nacvičenie ukážky aj za viacročnú prípravu mladej hasičskej generácie v Spišskom Bystrom. Akcia už tradične pokračovala kultúrnym programom  - vystúpením domáceho folklórneho súboru Rovienka  v miestnom amfiteátri.  Úderom dvadsiatej druhej hodiny sa začala netradičná nočná súťaž hasičských družstiev dospelých a dorastu pod názvom "Nočné cvičenie v Kubašku".  Tu boli najlepší muži zo Spišského Štiavnika, ktorí vytvorili rekord trate s časom 15,54 s . Druhý skončil Spišský Štvrtok (17,12). Tretie miesto obsadilo Spišské Bystré (18,54).V ženskej kategórii opäť zvíťazil Spišský Štvrtok s časom 21,80 s. Druhá priečka patrila družstvu Fire team stars (24,09)  a  bronz si vybojovalo Spišské Bystré (25,02).Krátko pred polnocou  bolo dobojované, následne bol urobený nástup a vyhodnotenie súťaže. Ocenenie najlepších  hasičských družstiev  vykonal člen Prezídia DPO SR Marián Rušin a  okresný veliteľ Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR František Kundis, ktorý prítomných opäť pozval do miestneho hasičského areálu v „Kubašku“  tentoraz už na 29. ročník súťaže hasičských  družstiev o Putovné poháre starostu obce  Spišské Bystré v sobotu 11. augusta t.r., kedy si  hasiči sily zmerajú v ôsmych kategóriách  - žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky, ženy a muži do 35 i nad 35 rokov.                                                                                                                          Ondrej KlimoČlánok pridaný: