Podtatranská hasičská liga

Mladí hasiči v Lučivnej


    V nedeľu 24.6.2018 sa v Lučivnej okres Poprad na futbalovom ihrisku uskutočnil  už  26. ročník súťaže o Podtatranské prúdničky. Organizátorom boli miestni dobrovoľní hasiči  pod vedením predsedu DHZ Michala Skokana ml. v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad. Zúčastnili sa ho kolektívy mladých hasičov vo veku 6 – 16 rokov z Dobrovoľných hasičských zborov a základných škôl. Súťažnými disciplínami bol požiarny útok s prekážkami a štafetový beh na 400 m s prekážkami podľa  medzinárodných pravidiel hry mladých hasičov PLAMEŇ.   Medzi dievčatami zvíťazil  DHZ ZŠ Šuňava I  – vedúci Ján Kalla (deväť rokov po sebe tu nenašli premožiteľa). Druhý bol ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves – vedúci Jozef Strela. Tretia skončila ZŠ Semerovo (okres Nové Zámky) – vedúci Mgr. Karol Závodský. Na štvrtom mieste sa umiestnil DHZ Batizovce -  vedúca Ing. Alexandra Hrebeňárová a piatom  ďalšie družstvo DHZ ZŠ Šuňava  – vedúca Žofia Šebestová.   Aj u chlapcov bol prvý DHZ ZŠ Šuňava II – vedúci Mgr. Henrich Barilla. Striebro získal DHZ Spišská Teplica – vedúci Jozef Ďuriš a tretí bol DHZ Švábovce – vedúca Mgr. Katarína Čupková. Nepopulárna štvrtá priečka patrila  ďalšiemu zástupcovi z okresu Poprad DHZ Štrba – vedúca Barbora Tomková.   Súťažili i 5 -členné tímy –  do tretice i u dievčat bol najlepší DHZ ZŠ Šuňava (Ján Kalla), druhý DHZ ZŠ Batizovce (Michal Šerfel)  a tretí DHZ Nová Lesná (Milan Šifra). Prvenstvo medzi chlapcami patrilo DHZ Štrba (Peter Gavalier ) pred domácim DHZ Lučivná (Katarína Horváthová) a DHZ Gánovce (Michal Materný).     Ocenenia sa dostalo i najmladším účastníkom akcie tentoraz  Márii Šeligovej zo Spišskej Teplice a Jánovi Kečkovi z Lučivnej i Laure Ruttkayovej, ktorá mala narodeniny. Organizátori nezabudli cenou ani na najsympatickejší  a najbojovnejší – vekovo najmladší kolektív mladých hasičov a hasičiek z Lučivnej pod vedením Zdenky Bachledovej.      Starosta obce Lučivná Stanislav Gavalier už tradične odmenil najlepšie družstvá a odovzdal putovné Podtatranské prúdničky dievčatám  a chlapcom zo Šuňavy.  V záverečnom príhovore poďakoval mladým hasičom za predvedené výkony, vedúcim kolektívov za ich prípravu i všetkým rozhodcom za účasť. Zároveň pozval prítomných na oslavy 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Lučivnej, ktoré sa uskutočnia začiatkom septembra.   Územná organizácia DPO SR Poprad úprimne ďakuje organizátorom  z DHZ Lučivná i rozhodcovskému zboru okresu Poprad za peknú akciu pre mladých hasičov, ktorá zaiste zanechá pekné spomienky u zúčastnených.   Pre dievčatá zo Šuňavy bola táto súťaž dobrou previerkou pripravenosti pred blížiacim sa Celoštátnym kolom hry PLAMEŇ 2018, ktoré sa bude konať vo Svite 7.7.2018. Veľa úspechov a športového šťastia pri reprezentácii obce, okresu Poprad i celého Prešovského kraja.                                                                                                                           Ondrej KLIMO Článok pridaný: