Podtatranská hasičská liga

Mladí hasiči o poháre riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vikartovciach


   Obec Vikartovce bola v nedeľu 10.6.2018  dejiskom 4. ročníka súťaže mladých hasičov vo veku 6 - 16 rokov, ktorý sa konal na novej ploche futbalového ihriska. Tu súťažili v disciplínach štafeta 5 x 30 m s prekážkami, štafete dvojíc a uzlovej štafete.   Medzi mladšími dievčatami zvíťazila Šuňava V. Druhé skončila Spišská Teplica. Tretia priečka patrila ďalšej Šuňave VI. Aj medzi staršími dievčatami bola najlepšia Šuňava II  pred Batizovcami a Šuňavou I.   Do tretice i u mladších  chlapcov prvenstvo tiež patrilo Šuňave I. Druhé miesto obsadila Štrba. Tretie miesto pripadlo Lučivnej. Aj medzi staršími žiakmi sa z prvenstva  radovala Šuňava II. Striebro patrilo Spišskej Teplici II a bronz Spišskej Teplici I.   Na ploche hasičského areálu v samostatnej disciplíne družstiev v požiarnom útoku s vodou najlepšie výsledky u dievčat dosiahli domáce Vikartovce pred Spišským Bystrým a Spišským Štiavnikom. Medzi chlapcami kraľovala Hranovnica pred Spišským Štiavnikom a Kravanmi.   Ceny najlepším, chlapcom a dievčatám zo Šuňavy i krásne putovné poháre riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vikartovciach,  osobne odovzdala riaditeľka RNDr. Darina Koščaková a člen Prezídia DPO SR Marián Rušin.   Organizátori akcie  darovali "Pohár nádeje"  vekovo najmladšiemu družstvu, ktorým spomedzi 26 zúčastnených boli  dievčatá zo Spišského Bystrého.     V záverečnom slove p. riaditeľka ZŠ s MŠ RNDr. D. Koščaková vyslovila úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na peknej akcii pre hasičskú mlaď najmä organizátorom - domácemu Dobrovoľnému hasičskému zboru vo Vikartovciach.   Zúčastnené družstvá si podľa umiestnenia pripísali ďalšie body  do tabuľky 18. ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov, ktorá pokračuje v nedeľu 24.6.2018 o 11.00 hodine na futbalovom ihrisku v Lučivnej, kde budú bojovať chlapci i dievčatá už po dvadsiaty šiesty raz o Podtatranské prúdničky.                                                                                                                      Ondrej KLIMO Článok pridaný: