Podtatranská hasičská liga

Batizovce patrili hasičskej mladi


Podtatranské Batizovce boli v nedeľu 22.4.2018 miestom  stretnutia hasičskej mládeže vo veku 5 – 16 rokov. Podtatranská olympiáda mladých hasičov tu pokračovala už šestnástym  ročníkom súťaže o Putovné poháre miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.   Päť - členné  družstvá chlapcov a dievčat preukazovalo pripravenosť v troch disciplínach - štafete 5 x 30 metrov s prekážkami, uzlovej štafete a štafete hasičských dvojíc.   Medzi 18 družstvami chlapcov zvíťazila Šuňava II a obhájila minuloročné víťazstvo (tréner družstva Mgr. Henrich Barilla). Druhá priečka patrila ZŠ Mierová Svit (Ing. Viliam Štinčík). Tretia skončila Spišská Teplica I (Jozef Ďuriš). Poradie ďa1ších v prvej desiatke : 4. Spišská Teplica II, 5. Šuňava I, 6. Hranovnica I, 7. Nová Lesná, 8.Vikartovce II, 9. Štrba, 10. Švábovce.                                                                    Spomedzi štrnástich družstiev dievčat si víťazstvo  na svoje konto pripísala Šuňava II (tréner Ján Kalla). Druhé boli Gánovce (Mgr. Andrea Suchanovská) a tretia Štrba I (Peter Gavalier, Barbora Tomková). Do prvej desiatky sa ešte nominovali :  4. Šuňava V, 5. Lučivná, 6. Šuňava III, 7. Šuňava I, 8. Spišská Teplica, 9. Šuňava VI, 10. Vikartovce.     Ceny a medaile  prvým trom družstvám chlapcov a dievčat i putovné poháre odovzdal zástupcovia DHZ Batizovce - predseda Ján Mlynský, veliteľ Ľubomír Šoltís  a člen prezídia DPO SR Marián Rušin.   Opäť boli odmenení zo strany organizátorov DHZ Batizovce najmladší účastníci súťaže  - David Blaho zo Štrby a Radoslava Frisová zo Spišského Bystrého i najsympatickejšie, vekovo najmladšie družstvo Spišskej Teplice III. Ocenenia sa dostalo aj najbojovnejším mladým hasičom Lukášovi Šifrovi zo Spišského Bystrého a Márii Šeligovej zo Spišskej Teplice. Tu ceny venovali  Ján a Peter Mlynskí z Batizoviec.   Treba poďakovať  všetkým, ktorí sa podieľali na ďalšej peknej akcii venovanej hasičskej mladi -  a to dobrovoľným hasičom  z Batizoviec i rozhodcovskému zboru Územnej organizácie DPO SR Poprad. Poďakovanie patrí i starostovi obce Batizovce JUDr. Gabrielovi Bodnárovi za podporu požiarnej ochrany.    S potešením bolo konštatované, že sa objavili ďalšie nové tváre tých najmladších hasičov, takže o pokračovateľov hasičských tradícií  je postarané.   Mladí adepti požiarnej ochrany sa opäť stretnú už túto sobotu 28.4.2018 v areáli ZŠ  v Poprade – Veľkej, kde budú súťažiť  o poháre primátora mesta Poprad. Začiatok je stanovený na desiatu hodinu.       V Poprade 22.4.2018                                                                                                                         Ondrej Klimo Článok pridaný: