Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

ŽELEZNÝ HASIČ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA 2017


   V nedeľu 24.9.2017 uskutočnil  Dobrovoľný hasičský zbor obce  Liptovská Teplička v spolupráci s Obecným úradom  Liptovská Teplička 2. ročník súťaže jednotlivcov  „  TFA Železný hasič „ (TOUGHEST FIREFIGHTER´S  ALIVE – NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŽITIE). Ide o súťaž pohybovo  veľmi náročnú v ktorej sa napodobňuje činnosť hasičov pri skutočnom prípade požiaru prípade inom zásahu.   .   Na súťažnej trati pripravenej na priestranstve do kopca pri miestnom amfiteátri  si  postupne  zmeralo sily 35 súťažiacich i z Českej republiky v štyroch kategóriách – muži do 35 rokov, muži nad 35 rokov, ženy i dorastenci.   Medzi ženami  prvenstvo patrilo Daniele Pitoňákovej, druhá bola Katarína Muchová a tretia Martina Fendeková ( všetky Liptovská Teplička).   Medzi mužmi vo veku  do 35 rokov minuloročné prvé miesto obhájil Tomáš Bobeš (DHZ Hodruša - Hámre). Na druhom mieste skončil Tomáš Bartko (DHZ Važec). Tretie miesto si vybojoval  Lukáš Fridman (DHZ Šuňava).   Aj medzi mužmi nad 35 rokov bol  opäť víťazom Ján Šebest (DHZ Vikartovce). Druhá priečka patrila Petrovi Gécimu. Bronz si prevzal Slavomír Kopáč (obaja Liptovská Teplička).   Novou kategóriou v tomto roku bol dorast (do 18 rokov). Tu bol najlepší Jakub Šifra ( DHZ Spišské Bystré) pred Markom Suchanovským (DHZ Gánovce) a Jakubom Fridmanom (DHZ Šuňava).   Ceny najlepším vo všetkých kategóriách i sponzorské dary vylosovaným súťažiacim  odovzdal starosta obce Liptovská Teplička Slavomír Kopáč. Ocenenia sa dostalo i družobným obciam z Českej republiky – Dolní Čermná (okres Ústí nad Orlicí) a Hrušky (okres Vyškov). V záverečnom slove starosta obce S. Kopáč úprimne poďakoval všetkým súťažiacim za predvedené výkony v súťaži náročnej na fyzickú zdatnosť. Poďakovanie  od starostu obce patrilo i všetkým  členom Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Tepličke pod vedením veliteľa  DHZ obce Petra Géciho a predsedu DHZ Daniely Pitoňákovej, ktorí sa podieľali na tejto peknej akcii. V neposlednom rade úprimná vďaka patrí všetkým sponzorom súťaže.                                                                                                         Ondrej KlimoČlánok pridaný:     2 percentá