Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

S P O M I E N K A


     Dňa 8. júla 2017 uplynuli štyri roky, čo nás vo veku 61 rokov navždy opustil náš priateľ  Ing. PAVOL RUMLER – predseda Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v  Poprade.     S láskou a úctou spomínajú dobrovoľní i profesionálni hasiči okresu Poprad.     Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.                                     ÚZEMNÝ VÝBOR DPO SR POPRADČlánok pridaný:     2 percentá