Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

Ďalšia hasičská súťaž v Gánovciach


   Gánovce sa stali ďalšou z dvadsiatich troch obcí okresu Poprad, kde sa uskutočňuje  hasičská súťaž. Z iniciatívy miestnych dobrovoľných hasičov z Dobrovoľného hasičského zboru sa na futbalovom ihrisku uskutočnil prvý ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostky obce. V úvode súťaže starostka obce Gánovce Ing. Alžbeta Čekovská privítala prítomných súťažiacich i rozhodcovský zbor. Poďakovala gánovským dobrovoľným hasičom i hasičkám pod vedením predsedu DHZ Olivera Janeka a veliteľa DHZ Martina Lajoša za ich nezištnú pomoc blížnym.   V súťažnom zápolení - v hasičskom útoku  u žien  prvé miesto obsadila Šuňava s časom 22,46 s.    Medzi dorastencami boli prvé Stráže (19,74) pred Gánovcami (21,67).   U dorasteniek sa z prvenstva radovali domáce Gánovce, keď dosiahli čas 24,02 s.   V záverečnom slove starostka obce Alžbeta Čekovská  poďakovala za veľmi dobre pripravenú akciu a pozvala všetkých na ďalší ročník súťaže, ktorá už  bude zaradená do seriálu  súťaží Podtatranskej hasičskej ligy.   Gánovskí dobrovoľní hasiči i hasičky  založili novú tradíciu,  chcú pokračovať v šírení dobrého mena ich predchodcov vo viac ako deväťdesiatročnej histórii Dobrovoľného hasičského zboru (rok založenia 1924). Hasičský dorast chce nadviazať na úspechy Gánoviec z minulosti – najvýznamnejší v roku 1972 na II. národnom kole súťaže požiarnych družstiev konanom v Košiciach, keď dosiahli dorastenci  krásne druhé miesto na Slovensku. Tento cieľ sa im darí plniť, v tomto roku patria medzi najlepšie dorastenecké družstvá v okrese Poprad.   Najväčšiu zásluhu na oživení činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Gánovciach, ktorý  sa stal oporou občanov   v prípade požiarov a iných mimoriadnych udalostí má tajomníčka zboru Andrea Suchanovská. Jej pričinením došlo k vytvoreniu hasičských družstiev dorastu, ktoré sa aktívne zúčastňujú akcií v obci i v okrese Poprad. Z jej iniciatívy sa uskutočnila i táto súťaž, ktorú organizačne veľmi dobre zabezpečila. Za všetku odvedenú prácu je patrí úprimná vďaka. V nasledujúcom období chce do činnosti  v dobrovoľnej požiarnej ochrane zapojiť i kolektív mladých hasičov a vychovávať svojich nasledovníkov, k čomu jej želáme veľa elánu a entuziazmu.                                                                                                   Ondrej KLIMOČlánok pridaný:     2 percentá