Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

Krajské kolo hry PLAMEŇ 2016 – kraj PREŠOV


   Mesto Spišské Podhradie ležiace v Levočskom okrese bolo 18.6.2016 miestom stretnutia hasičskej mlade od 8 do 16 rokov. V krajskom kole hry PLAMEŇ (koná sa raz za dva roky)  sa zišli víťazné kolektívy mladých hasičov chlapcov i dievčat z  okresov Prešovského kraja.  Súťažili v zmysle medzinárodných pravidiel v dvoch disciplínach – v štafetovom behu na 400 m  s prekážkami a požiarnom útoku s prekážkami.    Víťazom u dievčat sa stala Šuňava ( okres Poprad). Druhé skončilo Široké (Prešov). Tretia priečka patrila Lúčke (Sabinov) . Poradie ďalších : 4. Becherov (Bardejov), 5. Slovenská Ves (Kežmarok), 6. Nová Ľubovňa (Stará Ľubovňa),    7. Spišské Podhradie (Levoča), 8. Bystré (Vranov nad Topľou), 9. Lúčka (Svidník) .   Aj u chlapcov prvenstvo patrilo Šuňave  pred Podolíncom (Stará Ľubovňa) a Bystrým (Vranov). Umiestnenie ďalších : 4. Široké (Prešov), 5. Spišská Stará Ves (Kežmarok), 6. Lúčka (Sabinov), 7. Cernina (Svidník), 8. Granč-Petrovce (Levoča), 9. Kľušov (Bardejov).   Ocenenie najlepších kolektívov mladých hasičov Prešovského kraja vykonali funkcionári  KV DPO Prešov - predseda Marián Rušin  a podpredseda Sergej Laborecký.  Na dobre pripravenej akcii sa podieľal aj miestny DHZ Spišské Podhradie pod vedením  Jána Galaroviča  za podpory Mestského úradu a primátora mesta  MVDr. Michala Kapustu, za čo boli ocenení ďakovnými listami KV DPO Prešov. Garantom tejto vydarenej akcie bol KV DPO Prešov, jeho predseda M. Rušin v záverečnom slove  poďakoval súťažiacim,   vedúcim kolektívov mladých hasičov, rozhodcom, organizátorom  i všetkým , ktorí sa na akcii podieľali a poprial víťazným kolektívom – dievčatám i chlapcom zo Šuňavy  veľa úspechov pri reprezentácii  Prešovského kraja  na Celoštátnom kole hry PLAMEŇ 2016 konanom  9.júla v Banskej Štiavnici v Banskobystrickom kraji za účastí víťazných družstiev jednotlivých krajov.   Dievčatá i chlapci zo Šuňavy obhájili prvenstvá z krajského kola  z pred dvoch rokov. Je to výsledok dlhoročnej systematickej práce s hasičskou mládežou v obci na čom má zásluhy najmä Žofia Šebestová, Bc. Henrich Barilla i Ján Kalla.                                                                                          Ondrej KlimoČlánok pridaný:     2 percentá