Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

PREVIERKA PRIPRAVENOSTI DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV


   Dobrovoľná požiarna ochrana SR podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi pomáha samosprávam a právnickým subjektom pri preverovaní dobrovoľných hasičských jednotiek určených na plnenie  určených úloh . Previerky, účelom ktorých je zvyšovanie odbornej úrovne členov, overenie získaných vedomostí, zručností, fyzickej zdatnosti a odborností získaných počas výcvikového roka,  organizuje DPO SR v spolupráci s profesionálnymi hasičmi z Hasičského  a záchranného zboru a samosprávou.   V okrese Poprad sa previerka uskutočnila  v Kubašku v Spišskom Bystrom  za účasti dvoch stoviek dobrovoľných hasičov.   Do previerky pripravenosti sa zapojilo 22  deväťčlenných hasičských družstiev Dobrovoľných hasičských zborov, ktorých úlohou bolo splniť určené limity  overením odborných vedomostí a praktických zručností použitia technických prostriedkov  v ochrane pred požiarmi. Ďalšou úlohou hasičských  družstiev  bolo vykonať požiarny útok z prírodného vodného zdroja.   Všetky zúčastnené hasičské družstvá splnili stanovené  limity pre získanie osvedčenia, o čom získali potvrdenie pre svojich  starostov obcí a primátorov miest v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi .   Najlepšie výsledky  v treťom ročníku previerky pripravenosti DHZ  okresu Poprad  dosiahol DHZ Spišský Štiavnik. Putovnú cenu OV DPO Poprad od okresného veliteľa  Dobrovoľnej požiarnej ochrany Františka Kundisa prevzal veliteľ DHZ Kamil Slodičák.   Ako najsympatickejšie družstvo rozhodcovským zborom  bolo vybrané a  ocenené družstvo zo Štrby.                                                                                                              Ondrej KlimoČlánok pridaný:     2 percentá