Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

Mladí hasiči v Spišskom Bystrom


   Po finálovej hasičskej súťaži dorastu konanej 19.9.2015 v Spišskom Štiavniku  i finále dospelých dobrovoľných hasičov konanom 26.9.2015 v Toryse okres Sabinov, svoju záverečnú súťaž mala i hasičská mlaď vo veku 8 – 16 rokov. Na záver súťažnej sezóny   sa uskutočnil   v nedeľu 4.10.2015 v Spišskom Bystrom v hasičskom areáli v Kubašku už  4. ročník Východoslovenskej súťaže mladých hasičov, ktorého organizátorom boli miestni dobrovoľní hasiči v spolupráci s OV DPO Poprad. Zúčastnili sa ho  10 - členné kolektívy mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) a základných škôl (ZŠ)  reprezentujúce okresy Prešovského a Košického kraja.   Na slávnostnom nástupe predseda DHZ  Spišské Bystré Martin Marušin privítal  nového starostu obce Mgr. Mariána Luhu a predsedu KV DPO Prešov Mariána Rušina.   V úvode sa predstavili mladí hasiči a hasičky z miestnej materskej škôlky za čo patrí poďakovanie Terézii Šifrovej a  Anne Baranovej, ktoré ich pripravujú. Súťažné vystúpenie sprevádzal búrlivý aplauz a zaslúžený potlesk.   Chlapci i dievčatá súťažili o putovné poháre, ktoré daroval predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík. Súťažnými disciplínami bol požiarny útok CTIF a štafetový beh na 400 m s prekážkami podľa  medzinárodných pravidiel hry mladých hasičov PLAMEŇ.   Víťazom medzi chlapcami sa stal  DHZ ZŠ Šuňava I ( okres Poprad). Druhý skončil DHZ Podolínec (Stará Ľubovňa) Tretí bol DHZ  Danišovce (Spišská Nová Ves). Nepopulárne štvrté miesto pripadlo domácemu DHZ Spišské Bystré  a piaty skončil DHZ ZŠ Šuňava II (obaja Poprad).   Aj u dievčat bol  najlepší DHZ ZŠ Šuňava I . Striebro získal DHZ  Danišovce (víťaz 2013 a 2014) a tretí bol DHZ  ZŠ Šuňava II. Štvrtá priečka patrila DHZ Spišské Bystré a piaty DHZ Vikartovce (Poprad).   Ceny najlepším kolektívom mladých hasičov  i krásne putovné poháre odovzdal  okresný veliteľ Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Poprad František Kundis, ktorý vo svojom záverečnom príhovore poďakoval  mladým hasičom za predvedené výkony, vedúcim kolektívov  za ich  prípravu i všetkým rozhodcom a organizátorom za peknú akciu .                                                                                                                           Ondrej KLIMOČlánok pridaný:     2 percentá