Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

Posledná rozlúčka


S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás navždy opustil náš priateľ a kolega, člen DHZ Chemosvit Svit Bartolomej Kozák. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 30.9.2015 o 14,00 hod. v Rím.katolíckom kostole vo Svite.Článok pridaný:     2 percentá