Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

Hasičský dorast súťažil v Spišskom Štiavniku


   Súťaže dobrovoľných hasičov  na Slovensku majú dlhoročnú tradíciu a získali si značnú obľubu, o čom svedčia i zvyšujúce sa počty súťažiacich  najmä mladých  adeptov požiarnej ochrany. Na základe iniciatívy okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Poprad po vzore finálovej súťaže  Východoslovenskej hasičskej ligy konanej každoročne pre  hasičské družstvá dospelých  i  Východoslovenskej ligy mladých hasičov  určenej  pre mladých hasičov , sa  prvý ročník Východoslovenskej súťaže hasičského dorastu uskutočnil  v  roku 2013 v Hranovnici vo výcvikovom areáli miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.   Druhý ročník  sa konal 13.9.2014  v Košickom kraji v  Odoríne okres Spišská Nová Ves.   Do tretice sa súťaž podujal zorganizovať Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štiavnik pod patronátom  Prešovského samosprávneho kraja  na miestnom futbalovom ihrisku. Uskutočnila sa v sobotu 19.9.2015 za účasti 16  družstiev. Cestou  okresných výborov DPO  Prešovského a Košického kraja tu boli pozvané hasičské družstvá dorastu  z celého východoslovenského regiónu.  Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou  v zmysle Súťažného poriadku DPO SR v dvoch súťažných pokusoch s klasickými hadicami na sklopné terče s použitím elektrickej časomiery.   Medzi dorastencami minuloročné prvenstvo obhájil Spišský Štiavnik (okres Poprad), ktorý dosiahol čas 16,60 s . Rozdielom 0,73 s na druhom mieste sa umiestnila Lúčka okres Sabinov (17,33). Tretia priečka patrila ďalšiemu zástupcovi okresu Poprad -  Štrbe (17,49).   I medzi dorastenkami  bol najlepší  Spišský Štiavnik  časom 19,49 s. Aj druhý skončil zástupca    z okresu Poprad -  Hranovnica  (20,33) . Tretia priečka patrila minuloročnému víťazovi - Danišovciam okres Spišská Nová Ves (20,68).       Ceny najlepším trom družstvám dorastencov i dorasteniek  osobne odovzdali  členovia Snemu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  -  zástupcovia KV DPO Prešov  predseda Marián Rušin a podpredseda  Sergej Laborecký.  Predseda KV DPO Prešov M. Rušin v záverečnom slove osobne pozval prítomných na štvrtý ročník tejto peknej akcie určenej hasičskej mladi vo veku 15 – 18 rokov. Bolo dohodnuté, že štafetu v budúcom roku preberá Dobrovoľný hasičský zbor v Lúčke okres Sabinov.                                                                                                                  Ondrej KLIMOČlánok pridaný:     2 percentá