Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

PHL pokračovala v Kravanoch


Podtatranská hasičská liga pokračovala v nedeľu 30.8.2015 osemnástou súťažou na pravé poludnie na futbalovom ihrisku v Kravanoch. V desiatom  ročníku súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce  sa na štart postupne postavilo 36  družstiev.Najlepší čas u mužov zabehli  Kravany - 15,63 s. Druhé miesto obsadila Spišská Sobota  (15,94). Z bronzu sa radoval Spišský Štvrtok (16,07).Medzi ženami si opäť najlepšie viedla Spišská Sobota  s časom 17,95 s , ktorý znamenal rekord súťaže u žien. Druhé miesto si vybojovala Šuňava (19,89) . Pohár za tretie miesto si odviezla Liptovská Teplička (22,44 ).  Po tretí krát v osobitných kategóriách súťažili dorastenecké družstvá. U dorastencov prvú priečku obsadil Spišský Štiavnik (17,84 - rekord trate u dorastencov) pred Štrbou (18,84) a Spišským Bystrým (19,02).Medzi dorastenkami  prvá priečka patrila Hranovnici (20,29 - rekord trate u dorasteniek), druhá domácim Kravanom (20,80)  a tretí stupienok Spišskému Štiavniku (24,46).Po prvý krát sa tu predstavili i družstvá nad 35 rokov. Medzi mužmi zvíťazil Hozelec (22,86) pred Spišskou Sobotou (23,37) a Batizovcami. Medzi ženami boli prvé Batizovce (30,30) pred Spišským Bystrým (46,47).Prebehlo tu i  súťažné zápolenie 5 – 15 ročných mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou . V šiestom ročníku súťaže medzi chlapcami bolo prvé Spišské Bystré pred Kravanami a Štrbou. Aj u dievčat bolo najlepšie Spišské Bystré. Druhý skončil  Spišský Štiavnik. Tretia priečka patrila Spišskej Sobote.Ďalšou akciou bola previerka pripravenosti dobrovoľných požiarnych zborov. Úlohou  hasičských družstiev bolo splniť určené limity v odborných vedomostiach v ochrane pred požiarmi a zdravotnej prípravy. Ďalšou úlohou bolo vykonať požiarny útok s vodou podľa Bojového poriadku. Všetky zúčastnené družstvá splnili limity  o čom získali predpísané osvedčenia .Dobrovoľný hasičský zbor Kravany  v spolupráci s miestnym Obecným úradom a  novým starostom obce Igorom Gavalierom, pripravil ozaj peknú akciu pre dospelých i dorast  za čo im patrí vďaka. Dokázali, že toto podujatie právom patrí do Podtatranskej hasičskej ligy.V 21. ročníku  Podtatranskej hasičskej lige po tejto súťaži je  medzi mužmi do 35 rokov prvá Štôla pred Kravanami a Šuňavou. U žien sa  zvádza tvrdý boj medzi prvou Spišskou Sobotou , druhou  Šuňavou a tretím Spišským Bystrým. Medzi dorastencami je prvá Spišská Sobota, druhý je Spišský Štiavnik  a tretie Gánovce, u dorasteniek je najlepšia Hranovnica pred Spišským Štiavnikom a Kravanami. Medzi mužmi nad 35 rokov vedú Batizovce pred Hozelcom a Spišským Sobotou.Podtatranská hasičská liga pokračuje predposlednou  devätnástou súťažou o Putovný pohár starostu obce Vikartovce v nedeľu 6.9.2015 o 10.00 hodine v areáli miestneho Dobrovoľného hasičského zboru .  Hasičské družstvá  budú súťažiť budú v piatich  kategóriách – muži, ženy, dorastenci, dorastenky i muži nad 35 rokov.                                                                  Ondrej KlimoČlánok pridaný:     2 percentá