Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky
excel vysledky
Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami    
21.10.2018

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka
HMSR MH "O pohár prezidenta DPO SR"
Miesto:    Aréna Poprad
Dátum:    20.10.2018
Čas:        o 9,00 hod
Tu si môžete stiahnuť pozvánku

Doplnkové kolo PP DHJ 2015


Dňa 25.4.2015 boli organizované previerky pripravenosti DHJ s overením ich akcieschopnosti pre zabezpečenie účinného zásahu pri mimoriadnych udalostiach. Na týchto PP DHJ sa mali zúčastniť a preukázať svoju akcieschopnosť všetky DHJ v okrese Poprad. Niektoré DHJ sa z rôzných dôvodov nemohli zúčastniť PP DHJ v prvom termíne, vyhlasuje preto OV DPO Poprad "Doplnkové kolo PP DHJ 2015", ktoré sa uskutoční dňa 30.8.2015 v Kravanoch so začiatkom o 10.00 hod. na ihrisku TJ. Previerky budú vykonávané podľa "Pokynov OV DPO" vydaných pre rok 2015. Nakoľko sa Vaša jednotka týchto previerok v roku 2015 nezúčastnila, žiadame vedúcich funkcionárov DHZ, aby zabezpečili prípravu jednotky na PP DHJ jej účasť na "Doplnkovom kole PP DHJ" so získaním dokladu o stupni vycvičenosti.Marián Rušin                                                                           Michal Šerfel


predseda OV DPO                                                                  riaditeľ OV DPO


Článok pridaný:     2 percentá