Podtatranská hasičská liga

Posledné pridané výsledky

Posledný pridaný fotoalbum
Posledná pridaná pozvánka

Výsledky 2018

legenda výsledkov


    21.10.2018        Majstrovstvá SR DH 2018 v behu na 100 m s prekážkami
    21.10.2018        Majstrovstva SR DH 2018 vo výstupe na cvičnú vežu
    20.10.2018        O pohár prezidenta DPO SR
    13.10.2018        TFA Železný hasič Poprad
    29.9.2018        Memoriál Ing. Pavla Rumlera
    16.9.2018        Súťaž MH o "Pohár starostu obce Šuňava"
    9.9.2018        O pohár obce Gerlachov
    8.9.2018        Súťaž MH o "Pohár obce Hranovnica"
    2.9.2018        O pohár starostu obce Vikartovce
    1.9.2018        Súťaž MH "O pohár riaditeľky ZŠ s MŠ Spišská Sobota"
    26.8.2018        O pohár starostu obce Kravany
    19.8.2018        Spomienková súťaž - Batizovce
    18.8.2018        Súťaž MH v požiarnom útoku s vodou - Nová Lesná
    12.8.2018        Memoriál Miroslava Olejníka - Stráže
    11.8.2018        O pohár starostu obce Spišské Bystré
    29.7.2018        O pohár obce Hranovnica
    22.7.2018        O pohár starostu obce Vernár
    21.7.2018        O pohár starostky obce Gánovce
    15.7.2018        O pohár starostu obce Liptovská Teplička
    8.7.2018        O pohár starostu obce Šuňava
    7.7.2018        Celoštátne kolo hry Plameň 2018
    24.6.2018        Súťaž MH "O podtatranskú prúdničku" - Lučivná
    1.7.2018        O pohár starostu obce Štrba
    23.6.2018        Nočná súťaž na Kubašku - Spišské Bystré
    23.6.2018        O putovný pohár starostu obce Hozelec
    23.6.2018        Krajské kolo hry "PLAMEŇ 2018" - Svidník
    17.6.2018        O pohár starostu obce Lučivná
    16.6.2018        Nočná súťaž HD - Hranovnica
    9.6.2018        Železný hasič - Šuňava
    10.6.2018        Súťaž MH "Vikartovský hasičský deň"
    3.6.2018        Územná súťaž dospelích a dorastu 2018 - Vikartovce
    2.6.2018        Územne kolo hry Plameň 2018 - Vikartovce
    27.5.2018        O putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik
    26.5.2018        Súťaž MH "Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola"
    6.5.2018        Súťaž MH "Gerlachov"
    6.5.2018        O pohár starostu obce Spišská Teplica
    5.5.2018        Súťaž MH "O pohár DHZ Spišská Teplica"
    29.4.2018        O putovný pohár primátora mesta Svit
    28.4.2018        Súťaž MH "O poháre primátora mesta Poprad"
    22.4.2018        Súťaž MH o "Putovný pohár DHZ Batizovce"
    14.4.2018        Súťaž MH o "Pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré"
Výsledky 2017

    18.11.2017        HMSR, o "Putovný pohár prezidenta DPO SR" - Svit 2017
    14.10.2017        TFA ŽELEZNÝ HASIČ POPRAD 2017
    1.10.2017        Východoslovenská súťaž hasičského dorastu
    30.9.2017        Súťaž MH "Memoriál Ing. Pavla Rumlera" - Poprad 2017
    24.9.2017        Železný hasič - Liptovská Teplička
    23.9.2017        MSR v hasičskej stovke 2017 - Poprad
    17.9.2017        O pohár starostu obce Šuňava
    16.9.2017        VHL 2017 - Spišské Bystré
    10.9.2017        O putovný pohár obce Gerlachov
    9.9.2017        O putovný pohár obce Hranovnica
    27.8.2017        MH - "O POHÁR HORNÁDSKEJ DOLINY
    3.9.2017        O pohár starostu obce Vikartovce
    2.9.2017        O pohár DHZ a ZŠ s MŠ Spišská Sobota
    27.8.2017        O pohár starostu obce Kravany
    26.8.2017        Nočná súťaž - Spišská Sobota
    20.8.2017        Spomienková súťaž DHZ Batizovce
    19.8.2017        PÚMH - Nová Lesná
    13.8.2017        Memoriál Miroslava Olejníka
    12.8.2017        O pohár starostu obce Spišské Bystré
    6.8.2017        O Spišskosobotský pohár
    30.7.2017        O pohár obce Hranovnica
    23.7.2017        O putovný pohár starostu obce Vernár
    22.7.2017        O pohár starostky obce Gánovce
    16.7.2017        O putovné poháre starostu obce Liptovská Teplička
    15.7.2017        Majstrovstvá SR - Trnava
    9.7.2017        O putovný pohár starostu obce Šuňava
    8.7.2017        Krajské kolo súťaže DHZ
    2.7.2017        O putovný pohár starostu obce Štrba
    25.6.2017        Súťaž MH - Lučivná
    24.6.2017        Nočné cvičenie na Kubašku
    24.6.2017        O putovný pohár starostu obce Hozelec
    17.6.2017        Hincavská naberačka a nočná súťaž Hranovnica
    18.6.2017        O pohár starostu obce Lučivná
    11.6.2017        Súťaž MH o "Pohár starostu obce Vikartovce"
    10.6.2017        Železný hasič - Šuňava 2017
    3.6.2017        Územné súťaže DHZ
    28.5.2017        O putovný pohár starostky obce Sp.Štivnik
    20.5.2017        Memoriál J.Jonása a D.Sokola a ÚzK hry Plameň
    14.5.2017        Previerky pripravenosti DHZ
    13.5.2017        18. ročník súťaže MH - Gerlachov
    7.5.2017        O pohár starostu obce Spišská Teplica
    6.5.2017        Súťaž MH "O pohár DHZ Spišská Teplica"
    30.4.2017        O putovný pohár primátora mesta Svit
    29.4.2017        O putovné poháre primátora mesta Poprad
    23.4.2017        O putovný pohár DHZ Batizovce
    22.4.2017        Súťaž MH "O poháre veliteľa DHZ Spišské Bystré"
Výsledky 2016

    26.11.2016        HMSR - O putovný pohár prezidenta DPO SR 2016
    2.10.2016        Železný hasič - Liptovská Teplička 2016
    1.10.2016        Východoslovenská súťaž hasičského dorastu 2016
    24.9.2016        VHL - Odorín 2016
    25.9.2016        Východoslovenská súťaž mladých hasičov 2016
    24.9.2016        Memoriál Ing.Pavla Rumlera
    17.9.2016        MSR v behu na 100 m. s prekážkami a vo výstupe na has.vežu
    18.9.2016        Súťaž MH o "Pohár starostu obce Šuňava"
    11.9.2016        O putovný pohár obce Gerlachov
    10.9.2016        O putovný pohár obce Hranovnica
    4.9.2016        O putovný pohár starostu obce Vikartovce
    3.9.2016        Súťaž MH - Spišská Sobota
    28.8.2016        O pohár starostu obce Kravany
    28.8.2016        Súťaž MH - útok s vodou - Kravany 2016
    27.8.2016        Nočná súťaž Spišská Sobota
    21.8.2016        XXXV. ročník spomienkovej súťaže - Batizovce 2016
    20.8.2016        Súťaž MH "O putovný pohár starostu obce Nová Lesná"
    14.8.2016        Memoriál Miroslava Olejníka - Stráže 2016
    7.8.2016        Súťaž HD "O Spišskosobotský putovný pohár"
    6.8.2016        O putovný pohár starostu obce Spišské Bystré
    31.7.2016        O pohár obce Hranovnica
    24.7.2016        O pohár starostu obce Vernár
    23.7.2016        O pohár starostky obce Gánovce
    17.7.2016        O putovný pohár starostu obce Liptovská Teplička
    9.7.2016        Celoštátne kolo hry Plameň
    10.7.2016        O putovný pohár starostu obce Šuňava
    3.7.2016        O putovný pohár starostu obce Štrba
    2.7.2016        Súťaž mladých hasičov - Vikartovce 2016
    26.6.2016        Súťaž MH o "Podtatranskú prúdničku"
    25.6.2016        Nočné cvičenie v Kubašku
    25.6.2016        O putovný pohár starostu obce Hozelec
    18.6.2016        Krajské kolo hry "Plameň"
    19.6.2016        O putovný pohár starostu obce Lučivná
    18.6.2016        Hincavská naberačka a nočná súťaž - Hranovnica
    12.6.2016        Okresná súťaž HD
    11.6.2016        Železný hasič
    5.6.2016        Okresná súťaž HD - čiastočné výsledky
    29.5.2016        Okresné kolo hry Plameň 2016
    22.5.2016        Previerky pripravenosti 2016
    15.5.2016        O pohár starostky obce Spišský Štiavnik
    21.5.2016        Súťaž mladých hasičov"Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola"
    7.5.2016        Spišská Teplica - MH jednotlivci
    14.5.2016        Súťaž mladých hasičov - Gerlachov
    8.5.2016        O pohár starostu obce Spišská Teplica
    7.5.2016        O pohár DHZ Spišská Teplica
    1.5.2016        O pohár primátora mesta Svit
    24.4.2015        Súťaž MH o "Putovný pohár DHZ Batizovce"
    16.4.2015        POMH
    16.4.2015        O pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré
    7.11.2015        HMSR 2015 Svit
    4.10.2015        Východoslovenská súťaž mladých hasičov 2015
    3.10.2015        Memoriál Ing.Pavla Rumlera
    26.9.2015        VÝCHODOSLOVENSKÁ HASIČSKÁ LIGA - finálová súťaž
    20.9.2015        Súťaž MH o pohár starostu obce Šuňava
    19.9.2015        Východoslovenská súťaž hasičského dorastu
    13.9.2015        O pohár obce Gerlachov
    5.9.2015        Nočná súťaž Spišská Sobota
    6.9.2015        O pohár starostu obce Vikartovce
    5.9.2015        Putovný pohár obce Hranovnica
    5.9.2015        Spišskosobotská naberačka 2015
    5.9.2015        Súťaž MH - útok s vodou - Spišská Sobota 2015
    30.8.2015        O putovný pohár starostu obce Kravany
    30.8.2015        Súťaž MH v útoku s vodou - Kravany 2015
    30.8.2015        Previerky pripravenosti DHZ okr. Poprad - rok 2015
    29.8.2015        Putovný pohár DHZ Spišská Sobota
    23.8.2015        Spomienková súťaž - Batizovce
    22.8.2015        Súťaž MH - útok s vodou - Nová Lesná 2015
    16.8.2015        Memoriál Miroslava Olejníka
    8.8.2015        Spišskosobotský pohár 2015
    8.8.2015        O pohár starostu obce Spišské Bystré
    2.8.2015        O pohár starostu obce Vernár
    26.7.2015        O pohár obce Hranovnica
    19.7.2015        O putovný pohár starostu obce Liptovská Teplička
    12.7.2015        Majstrovstvá SR v hasičskom športe
    12.7.2015        O putovný pohár starostu obce Šuňava
    5.7.2015        O putovný pohár starostu obce Štrba
    28.6.2015        O pohár starostu obce Lučivná
    27.6.2015        Súťaž mladých hasičov - Vikartovce 2015
    27.6.2015        60 metrov s prekážkami - Vikartovce 2015
    27.6.2015        Súťaž MH - útok s vodou - Vikartovce 2015
    27.6.2015        O pohár starostu obce Hozelec
    21.6.2015        Súťaž MH "O Podtatranskú prúdničku" - Lučivná 2015
    20.6.2015        Nočné cvičenie na Kubašku
    20.6.2015        Krajská súťaž DHZ a dorastu - Prešovský kraj
    13.6.2015        Hincavská naberačka a nočná súťaž - Hranovnica
    14.6.2015        OS MH 2015 - požiarny útok s vodou
    14.6.2015        Okresná súťaž MH 2015 - Spišská Teplica
    6.6.2015        O putovný pohár starostu obce Štôla
    31.5.2015        Okresná súťaž DHZ
    24.5.2015        O putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik
    23.5.2015        Súťaž mladých hasičov"Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola"
    17.5.2015        O putovný pohár primátora mesta Vysoké Tatry
    10.5.2015        O pohár starostu obce Spišská Teplica
    9.5.2015        Súťaž MH "O pohár DHZ Spišská Teplica"
    3.5.2015        Súťaž MH - Gerlachov 2015
    2.5.2015        O putovný pohár primátora mesta Svit
    26.4.2015        O putovný pohár DHZ Batizovce
    25.4.2015        Previerky pripravenosti DHZ
    18.4.2015        O pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré
Výsledky 2014

    3.5.2014        Súťaž mladých hasičov - Gerlachov 3.5.2015
    2.5.2014        O putovný pohár primátora mesta Svit 2.5.2015
    25.1.2014        Previerky pripravenosti DHZ 25.4.2015
    26.4.2014        O putovný pohár DHZ Batizovce 26.4.2015
    18.4.2014        O pohár veliteľa DHZ Spišské bystré 18.4.2015
    1.12.2014        Slovenská liga MH v behu na 60 m s prekážkami
    8.10.2014        Halové majstrovstvá SR mladých hasičov
    18.10.2014        Memoriál Ing. Pavla Rumlera
    14.9.2014        O putovný pohár obce Gerlachov
    5.10.2014        Východoslovenská liga mladých hasičov
    21.9.2014        Súťaž MH "O putovný pohár starostu obce Šuňava"
    20.9.2014        MSR detí v "Hasičskej šesťdesiatke"
    20.9.2014        Majstrovstvá SR v "Hasičskej stovke a veži"
    13.9.2014        Východoslovenská súťaž hasičského dorastu 2014
    13.9.2014        Súťaž MH v požiarnom útoku s vodou - Nová Lesná
    7.9.2014        O pohár starostu obce Vikartovce
    7.9.2014        Súťaž MH v požiarnom útoku s vodou - Vikartovce
    6.9.2014        Nočná súťaž HD - Spišská Sobota
    6.9.2014        Spišskosobotská naberačka
    6.9.2014        Súťaž mladých hasičov - Hranovnica
    31.8.2014        Súťaž MH v požiarnom útoku s vodou - Kravany 2014
    31.8.2014        O pohár starostu obce Kravany
    30.8.2014        Súťaž MH v požiarnom útoku s vodou - Spišská Sobota
    30.8.2014        Súťaž MH - Spišská Sobota
    29.8.2014        Memoriál Miroslava Olejníka - Stráže
    24.8.2014        Spomienková súťaž - Batizovce
    10.8.2014        Spišskosobotský pohár
    9.8.2014        O putovný pohár starostu obce Spišské Bystré
    3.8.2014        O pohár starostu obce Vernár
    27.7.2014        O putovný pohár obce Hranovnica
    20.7.2014        O putovný pohár starostu obce Liptovská Teplička
    4.7.2014        Celoslovenské kolo hry "PLAMEŇ 2014"
    13.7.2014        O putovný pohár starostu obce Šuňava
    12.7.2014        O putovný pohár obce Stratená
    1.1.2014        O putovný pohár starostu obce Štrba
    5.7.2014        Spišskosobotská stovka
    29.6.2014        O pohár starostu obce Lučivná
    28.6.2014        Súťaž MH o "Podtatranskú prúdničku" Lučivná 2014
    21.6.2014        Krajské kolo hry Plameň 2014 - Prešovský kraj
    21.6.2014        Okrsková súťaž - Hozelec
    21.6.2014        Nočné cvičenie v Spišskom Bystrom (Kubašok)
    15.6.2014        Okresná súťaž HD
    14.6.2014        O pohár starostu obce Spišská Teplica
    7.6.2014        O pohár starostu obce Štôla
    1.6.2014        Okresné kolo hry Plameň 2014
    31.5.2014        Nočná súťaž HD Hranovnica a Hincavská naberačka
    25.5.2014        O putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik
    24.5.2014        Súťaž MH "Memoriál Jána Jonása a Dušana Sokola" - Štrba
    18.5.2014        O putovný pohár primátora mesta Vysoké Tatry
    17.5.2014        Previerky pripravenosti DHZ okr. Poprad - rok 2014
    11.5.2014        O pohár starostu obce Spišská Teplica
    4.5.2014        Súťaž MH - Gerlachov
    3.5.2014        O putovný pohár primátora mesta Svit
    27.4.2014        O Putovný pohár DHZ Batizovce
    26.4.2014        O putovný pohár veliteľa DHZ Sp. Bystré
Výsledky 2013

    9.11.2013        O putovný pohár prezidenta DPO SR
    30.11.2013        Memoriál Ing. Pavla Rumlera 1. ročník
    6.10.2013        Východoslovenská liga mladých hasičov
    28.9.2013        Východoslovenská hasičská liga 2013 - finále - 12 ročník
    22.9.2013        O pohár starostu obce Šuňava
    15.9.2013        O putovný pohár obce Gerlachov
    14.9.2013        Východoslovenská súťaž hasičského dorastu - Hranovnica 2013
    8.9.2013        O putovný pohár starostu obce Vikartovce
    8.9.2013        Súťaž MH v útoku s vodou Vikartovce
    7.9.2013        Nočná súťaž o "Pohár primátora mesta Poprad" - Spišská Sobota
    7.9.2013        Súťaž o najrýchlejšiu naberačku - Spišská Sobota
    7.9.2013        Súťaž MH v útoku s vodou Kravany
    7.9.2013        O pohár obce Hranovnica
    1.9.2013        O putovný pohár starostu obce Kravany
    31.8.2013        Súťaž MH v hasičskom útoku s vodou - Spišská Sobota
    31.8.2013        O putovný pohár DHZ Spišská Sobota
    25.8.2013        Memoriál Miroslava Olejníka - Stráže
    24.8.2013        Súťaž MH "O putovný pohár starostu obce Nová Lesná"
    18.8.2013        XXXII. ročník "Spomienkovej súťaže hasičských družstiev"- Batizovce
    11.8.2013        MSR 2013 - dospelí
    10.8.2013        MSR 2013 - dorast
    11.8.2013        O Spišskosobotský pohár
    10.8.2013        O putovný pohár starostu obce Spišské Bystré
    4.8.2013        O putovný pohár starostu obce Vernár
    28.7.2013        O putovný pohár obce Hranovnica
    21.7.2013        O putovný pohár starostu obce Liptovská Teplička
    14.7.2013        O putovný pohár starostu obce Šuňava
    13.7.2013        Krajská súťaž DHZ - Prešovský kraj
    7.7.2013        O putovný pohár starostu obce Štrba
    6.7.2013        O putovný pohár obce Stratená
    30.6.2013        O putovný pohár starostu obce Lučivná
    1.1.2013        O podtatranskú prúdničku
    22.6.2013        Nočné cvičenie (Kubašok)
    1.1.2013        Výsledky MH jednotlivcov - Spišská Teplica
    16.6.2013        Okresná súťaž DHZ - celkové výsledky družstiev
    15.6.2013        Súťaž MH "O pohár starostu obce Spišská Teplica"
    1.1.2013        Okresná súťaž HD - muži do 35 rokov - Hranovnica 9.6.2013
    8.6.2013        O putovný pohár starostu obce Štôla
    1.1.2013        Nočná hasičská súťaž - Hranovnica
    2.6.2013        Okresná súťaž MH 2013 - Liptovská Teplička
    26.5.2013        O putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik
    1.1.2013        O putovný pohár DHZ Štrba - memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola
    19.5.2013        O putovný pohár primátora mesta Vysoké Tatry
    1.1.2013        O putovný pohár starostu obce Spišská Teplica
    5.5.2013        14. ročník súťaže KMH - Gerlachov
    28.4.2013        Súťaž MH "O putovný pohár DHZ Batizovce"
    13.4.2013        O putovný pohár veliteľa DHZ Sp. Bystré
    4.5.2013        O pohár primátora mesta Svit
Výsledky 2012

    17.11.2012        O putovný pohár prezidenta DPO SR
    13.10.2012        Slovenský Superpohár
    29.09.2012        Východoslovenská hasičská liga
    30,09,2012        Východoslovenská liga MH
    22.09.2012        Hasičská stovka
    23.09.2012        O putovný pohár starostu obce Šuňava
    16.09.2012        O putovný pohár obce Gerlachov
    15.09.2012        Finále RHLS - Dedinky
    09.09.2012        O putovný pohár starostu obce Vikartovce
    09.09.2012        Súťaž MH "O putovný pohár starostu obce Vikartovce"
    08.09.2012        O pohár obce Hranovnica
    02.09.2012        Súťaž hasičských družstiev " O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE KRAVANY"
    02.09.2012        Súťaž mladých hasičov v hasičskom útoku s vodou - Kravany
    01.07.2012        Nočná súťaž o "Putovný pohár primátora mesta Poprad"
    01.09.2012        Spišsko Sobotská naberačka
    29.08.2012        Súťaž mladých hasičov o "Putovný pohár DHZ Spišská Sobota a ZŠ s MŠ Spišská Sobota"
    29.08.2012        Súťaž MH v hasičskom útoku s vodou - Spišská Sobota
    25.08.2012        Memoriál MIROSLAVA OLEJNÍKA
    25.08.2012        O pohár starostu obce Smižany
    19.08.2012        Spomienková súťaž hasičských družstiev - Batizovce
    12.08.2012        O Spišsko Sobotský putovný pohár
    05.08.2012        O putovný pohár starostu obce Spišské Bystré
    29.07.2012        O putovný pohár obce Hranovnica
    22.07.2012        O putovný pohár starostu obce Šuňava
    15.07.2012        O putovný pohár starostu obce Liptovská Teplička
    08.07.2012        O pohár starostu obce Vernár
    01.07.2012        O putovný pohár starostu obce Štrba
    24.06.2012        O putovný pohár starostu obce Lučivná
    23.06.2012        Krajské kolo hry "Plameň" 2012
    23.05.2012        Spišské Bystré - nočná súťaž
    16-17.06.2012        Okresná súťaž HD
    10.06        O PODTATRANSKÚ PRÚDNIČKU
    09.06.2012        Nočná súťaž - Hranovnica
    03.06.2012        O putovný pohár primátora mesta Vysoké Tatry
    25.05.2012        Okresné kolo hry PLAMEŇ 2012
    20.05.2012        O putovný pohár starostky obce Spišský Štiavnik
    19.05.2012        O putovný pohár starostu obce Štôla
    12.05.2012        O putovný pohár DHZ Štrba - memoriál Jána Jonasa a Dušana Sokola
    13.05.2012        O putovný pohár starostu obce Spišská Teplica
    05.05.2012        O putovný pohár primátora mesta Svit
    06.05.2012        Súťaž mladých hasičov - Gerlachov 2012
    29.04.2012        O putovný pohár DHZ Batizovce
    24.03.2012        O putovný pohár veliteľa DHZ Sp. Bystré
Výsledky 2011

            Podtatranská olympiáda mladých hasičov - história
            Prehľady PHL 2011
    12.11.2011        O putovný pohár prezidenta DPO SR - Svit
    01.10.2011        O pohár DHZ a ZŠ s MŠ Spišská Sobota
    25.09.2011        Súťaž MH "O pohár starostu obce Šuňava" - jednotlivci
    24.09.2011        Finále VHL - Kojatice 2011
    25.09.2011        Súťaž MH "O putovný pohár starostu obce Šuňava"
    18.09.2011        O putovný pohár obce Gerlachov
    18.09.2011        Súťaž MH v has.útoku s vodou - Gerlachov
    17.09.2011        Beh dobrovoľných hasičov na 100 m s prekážkami - Hasičská stovka 2011
    31.08.2011        Dodatočne - RHLS Bijacovce - 7 (záverečné) kolo
    11.09.2011        MH - "O putovný pohár starostu obce Vikartovce
    11.09.2011        PHL - "O putovný pohár starostu obce Vikartovce"
    10.09.2011        O pohár obce Hranovnica
    03.09.2011        Naberačka - Sp.Sobota
    03.09.2011        Súťaž MH s vodou - Sp.Sobota
    04.09.2011        O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE KRAVANY
    04.09.2011        Súťaž MH s vodou - Kravany
    03.09.2011        Nočná súťaž o "Pohár primátora mesta Poprad" - Spišská Sobota
    28.08.2011        Memoriál Miroslava Olejníka
    21.08.2011        Spomienková súťaž - Batizovce
    14.08.2011        RHLS - Spišská Sobota (6.kolo)
    14.08.2011        O Spišskosobotský putovný pohár
    13.08.2011        Súťaž hasičských družstiev "O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE SP. BYSTRÉ"
    07.08.2011        O putovný pohár starostu obce Vernár
    07.08.2011        RHLS - Mlynčeky (5. kolo)
    25.06.2011        Dodatočne - Krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov (Prešovský kraj)
    31.07.2011        O pohár obce Hranovnica
    24.07.2011        RHLS - Žakovce (4. kolo)
    24.7.2011        O putovný pohár starostky obce Mlynica
    17-24 júl 2011        18. medzinárodná olympiáda mladých hasičov CTIF Kočevje Slovinsko 2011
    23.07.2011        O putovný pohár starostu obce Lučivná
    17.07.2011        O putovný pohár starostu obce Liptovská Teplička
    9.-10.7.2011        Majstrovstvá SR DHZ a dorastu
    10.7.2011        O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE ŠUŇAVA
    3.7.2011        RHLS 3.kolo - Štrba
    3.7.2011        O putovný pohár starostu obce Štrba
    25.6.2011        Nočná hasičská súťaž - Spišské Bystré
    26.6.2011        Súťaž MH "O podtatranskú prúdničku"
    19.6.2011        O putovný pohár primátora mesta Vysoké Tatry
    12.6.2011        Okresná súťaž
    18.6.2011        Nočná súťaž - Hranovnica
    29.5.2011        Okresé kolo hry Plameň - Vikartovce 2011
    22.5.2011        PHL_Spišský_Štiavnik
    21.5.2011        RHLS_Štôla
    21.5.2011        PHL_Štôla
    15.5.2011        RHLS_Spišská_Teplica
    15.5.2011        PHL_Spišská_Teplica
    14.5.2011        POMH_Štrba
    26.3.2011        POMH_Sp.Bystre
    8.5.2011        POMH_Gerlachov
    1.5.2011        POMH Batizovce
    30.4.2011        PHL_Svit