Prípravka mladých hasičov začala svoju sezónu v Šuňave

Z iniciatívy starostu obce Šuňava Ing. Jána Fridmana (predsedu DHZ do roku 2023) a riaditeľa miestnej ZŠ s MŠ Mgr. Henricha Barillu, sa  18.3.2023 uskutočnila v telocvični  ZŠ halová súťaž 3-členných družstiev prípravky. Súťažilo sa podľa Pravidiel pre prípravku mladých hasičov  prispôsobených pre súťaženie v telocvični : štafeta požiarnych dvojíc, štafetový beh s prekážkami  (dráhy v protismere, dĺžka jedného úseku 18 m) a útok s ručnou prenosnou striekačkou (upravený halový variant bez použitia vody).

Víťazom v kategórii chlapčenských a zmiešaných družstiev bol DHZ ZŠ Šuňava –  Ján Marton, Juraj Muranský, Šimon Fridman (vedúca Žofia Šebestová). Pekné druhé miesto patrilo DHZ Kravany I – Matias Barilla, Viliam Zmok, Alex Valluš (vedúci Adam Valluš). Bronzové medaily si odniesol DHZ Vikartovce I – Adam Dzurňák, Matej Kubov, Matúš Kester (vedúci Peter Ďurdík). Poradie na ďalších miestach : 4. DHZ Štrba (vedúci Peter Gavalier), 5. DHZ Kravany II (vedúca Zuzana Kamenská), 6. DHZ Vikartovce II (vedúci Ján Šebest), 7. DHZ Batizovce (vedúca Ing. Alexandra Hrebeňárová), 8. Vernár (vedúci Ján Knižka).

   Aj medzi dievčenskými kolektívmi bol najlepší DHZ ZŠ Šuňava – Timea Čižmárová, Lucia Ludviková, Nelka Skokanová (vedúci Peter Skokan). Zo „striebra“ sa radoval DHZ Štrba – Eliška Kulachová, Alžbeta Pleteníková, Adelka Simonik (vedúci Peter Gavalier). Pekné tretie miesto obsadil DHZ Hôrka – Nina Krajňáková, Alexandra Gildeinová, Tatiana Ignačáková (vedúca Silvia Cimermanová). Štvrtý skončil DHZ Batizovce (vedúca Ing. Alexandra Hrebeňárová) a piaty DHZ Vernár (vedúci Ján Knižka).

   Ceny a medaily prvým trom najlepším družstvám chlapcov a dievčat odovzdal starosta obce Šuňava,  predseda ÚzO DPO SR Poprad i člen RKM DPO SR Ing. Ján Fridman, riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Henrich Barilla a čestný predseda KO DPO SR Prešov Marián Rušin. Býva dobrým zvykom v okrese Poprad  na súťažiach prípravky aj mladých hasičov symbolicky oceniť najmladších súťažiacich, ktorými boli  štvorročný Marek Zmok (Kravany) a len trojročná Zuzana Knižková (Vernár), ktorým sa dostalo najväčšieho potlesku.    

   V záverečnom slove Ing. Ján Fridman vyslovil úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na peknej akcii pre hasičskú prípravku, najmä organizátorom – domácemu DHZ Šuňava pod vedením predsedu Ing. Tomáša Fridmana a členom Rozhodcovského zboru. Poďakovanie patrilo aj všetkým vedúcim za prípravu družstiev, rodičom detí, ktorí sú nápomocní a najmä súťažiacim za bojovné výkony. Je potešiteľné, že oproti minulému roku sa objavili ďalšie nové družstvá z DHZ – Batizovce, Hôrka a Vernár.

   Súťaž bola v okrese Poprad prvou  z ôsmych súťaží 2. ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov 2023 – kategória prípravka mladých hasičov od 3 do 8 rokov, ktorej vyhodnotenie  a ocenenie sa uskutoční v septembri t. r. na poslednej – Územnej súťaži prípravky v Spišskom Štiavniku.

Ondrej Klimo                                                                                                     predseda komisie mládeže                                                                                         Dobrovoľná požiarna ochrana SR                                                                               Územná organizácia Poprad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *