Hasičská mlaď o poháre riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vikartovciach

   Podtatranská olympiáda mladých hasičov mala svoje ďalšie pokračovanie. Obec Vikartovce bola v nedeľu 26.6.2022  dejiskom 6. ročníka súťaže mladých hasičov vo veku 6 – 16 rokov, ktorý sa konal na miestnom multifunkčnom ihrisku pri ZŠ. Tu súťažili v troch kategóriách mladší chlapci (do 11 rokov), starší chlapci a dievčatá (12 – 16 rokov) v troch disciplínach –  štafeta 5 x 30 m s prekážkami, štafeta hasičských dvojíc a štafeta vo viazaní  piatich  uzlov.

   V úvode boli ocenení aktívni a zaslúžilí členovia DHZ z Vikartoviec za ich nezištnú prácu. Zo strany ÚzO DPO SR Poprad bola ocenená veľmi dobrá spolupráca so ZŠ a MŠ vo Vikartovciach  medailou Za spoluprácu III. stupňa , ktorú prevzala jej p. riaditeľka RNDr. Darina Koščaková. 

   A potom už začal tvrdý boj  o najlepšie umiestnenie, Medzi staršími chlapcami bola najlepšia Šuňava II pred Šuňavou I (obe vedúci Mgr. Henrich Barilla) a Gánovcami (vedúca Anna Štenclová). U mladších  chlapcov prvé miesto patrilo Spišskej Teplici II (vedúci Marek Kupčo). Druhé miesto obsadila Šuňava III (vedúca Žofia Šebestová). Tretie miesto pripadlo Štrbe (vedúci Peter Gavalier).

    Medzi staršími dievčatami sa z prvenstva  radovali Gánovce (vedúca Anna Štenclová). Strieborné medaily si prevzala Šuňava I (vedúci Ján Kalla) a bronzové Šuňava III (vedúca Žofia Šebestová). Kategória mladších dievčat nebola zastúpená.

   Organizátori akcie DHZ Vikartovce, tak ako po iné roky tak i teraz darovali „Pohár nádeje“  vekovo najmladšiemu družstvu, ktorým spomedzi 22  zúčastnených tímov bola Spišská Teplica  II. Ocenili i najmladších účastníkov súťaže 5-členných družstiev, ktorými boli Patrik Ivan zo Spišskej Teplice a Rebeka Petruľová zo Spišského Bystrého.

   Súbežne tu prebiehala už tretia súťaž v tomto roku, venovaná prípravke mladých hasičov do 8 rokov. Víťazom medzi chlapcami bolo družstvo zo Spišského Štiavnika I pred Hranovnicou I a Spišským Podhradím. Aj medzi dievčencami  bol prvý Spišský Štiavnik. Symbolického ocenenia a najväčšieho potlesku sa dostalo najmladším súťažiacim z prípravky, ktorými boli opäť Zuzanka Paráková a Maťko Slodičák, obaja zo Spišského Štiavnika. Družstvo Spišský Štiavnik III v zložení Zuzanka Paráková, Eliška Kacvinská a Maťko Slodičák si prevzalo pohár ako najsympatickejšie, vekovo najmladšie družstvo.

    Ceny a medaily prvým trom najlepším družstvám chlapcov a dievčat  i krásne putovné poháre riaditeľky ZŠ s MŠ vo Vikartovciach, osobne odovzdala p. riaditeľka RNDr. Darina Koščaková a predseda Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad Ing. Ján Fridman.

   V záverečnom slove p. riaditeľka ZŠ s MŠ RNDr. D. Koščaková vyslovila úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na peknej akcii pre hasičskú mládež najmä organizátorom – domácemu Dobrovoľnému hasičskému zboru vo Vikartovciach pod vedením predsedu Jána Šebesta a veliteľa Jozefa Ludviga.

   Zúčastnené družstvá si podľa umiestnenia pripísali ďalšie body do tabuľky 20. ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov 2022, ktorá pokračuje až po prázdninovej prestávke v sobotu 27.8.2022 na ihrisku ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote, kde budú bojovať 5-členné družstvá chlapcov i dievčat už po štrnásty  raz  o poháre riaditeľky školy. V priebežnom poradí v Olympiáde po siedmej súťaži u chlapcov vedie Šuňava I pred Šuňavou II a Gánovcami, aj u dievčat je najlepšia Šuňava I pred Gánovcami a Šuňavou II.

  S niektorými sa stretneme najbližšie v Gánovciach v nedeľu 24.7.2022, kde na miestnom futbalovom ihrisku sa uskutoční 4. súťaž hasičských družstiev  v požiarnom útoku s vodou podľa pravidiel hry Plameň. Bližšie informácie o súťažiach a kompletné výsledky nájdete na stránke www.podtatranskahl.sk.sk a FB Podtatranská hasičská liga.

    Všetkým mladým hasičom a hasičkám aj ich vedúcim želáme príjemné prežitie letných 

                                                                              Ondrej Klimo                                                                           predseda komisiemládeže                                                                                      Dobrovoľná požiarna ochrana SR                                                                     Územná organizácia Poprad