Podtatranská hasičská liga

Súťaž hasičských družstiev v Spišskom Štiavniku2 percentá