Podtatranská hasičská liga

Súťaž hasičských družstiev v Spišskej Teplici2 percentá