Podtatranská hasičská liga

Súťaž žiakov - hasičský útok s vodou Vikartovce2 percentá