Podtatranská hasičská liga

PREVIERKA PRIPRAVENOSTI DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV2 percentá