Podtatranská hasičská liga

OKRESNÁ SÚŤAŽ DOBROVOĽNÝCH HASIČOV v SPIŠSKOM ŠTIAVNIKU2 percentá