Podtatranská hasičská liga

Nočná súťaž v Spišskom Bystrom2 percentá