Podtatranská hasičská liga

Súťaž mladých hasičov vo Vikartovciach2 percentá