Podtatranská hasičská liga
Štartovné listiny
(Rezervácia poradia)

Najnovšie

Posledné pridané výsledky
Slovenská liga v hasičskej stovke

ŽELEZNÝ HASIČ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA 2019

   V nedeľu 6.10.2019 uskutočnil  Dobrovoľný hasičský zbor obce  Liptovská Teplička v spolupráci s Obecným úradom  Liptovská Teplička 4. ročník súťaže jednotlivcov  „  TFA Železný hasič „ ( TFA - TOUGHEST FIREFIGHTER  ALIVE  voľne preložené Najtvrdší hasič prežije). Ide o súťaž pohybovo  veľmi náročnú v ktorej sa napodobňuje činnosť hasičov pri skutočnom prípade požiaru alebo inom zásahu.

   Na slávnostnom nástupe v úvode prítomných privítal Peter Géci veliteľ DHZO v Liptovskej Tepličke.

   Na súťažnej trati pripravenej na priestranstve do kopca pri miestnom amfiteátri  sa postupne  na štart postavilo  47 s& ...

Pridané    6.10.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mladí hasiči o poháre starostu obce v Šuňave

   V Šuňave  sa v nedeľu 22.9.2019 uskutočnil už pätnásty ročník súťaže mladých hasičov o Poháre starostu obce  za účasti  27  päťčlenných družstiev z Dobrovoľných hasičských zborov  a Základných škôl, ktoré preukazovali pripravenosť v troch disciplínach  - štafete 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

   V úvode starosta obce Šuňava Stanislav Kubaský  ocenil pamätnými plaketami členky kolektívu mladých hasičiek zo Šuňavy pod vedením trénera Jána Kallu, za vzornú reprezentáciu  obce Šuňava i Slovenskej republiky  na 22. ročníku medzinárodnej súťa ...

Pridané    22.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najlepšia je Hranovnica a Spišské Bystré

   Súťaže dobrovoľných hasičov  na Slovensku majú dlhoročnú tradíciu a získali si značnú obľubu, o čom svedčia i  počty súťažiacich  najmä mladých  adeptov požiarnej ochrany. Na základe iniciatívy Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany  Poprad sa každoročne koná Východoslovenská súťaž hasičského dorastu striedavo konaná v Prešovskom a Košickom kraji.

   Po siedmy krát sa podujal  pod patronátom Prešovského samosprávneho kraja súťaž  uskutočniť Dobrovoľný hasičský zbor  Hranovnica okres Poprad vo svojom výcvikovom areáli  DHZ v miestnej časti zvanej Lúčka. Cestou  výborov Územných organiz&aacut ...

Pridané    21.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podtatranská hasičská liga je úspešne v cieli

   V nedeľu 15.9.2019 sa priaznivci hasičského športu stretli vo Vikartovciach vo výcvikovom areáli  miestneho Dobrovoľného hasičského zboru, kde sa konal jubilejný jedenásty ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce Vikartovce. Za hojnej účasti domáceho obyvateľstva sa na poslednej osemnástej súťaži  Podtatranskej hasičskej ligy postupne predstavilo 28 družstiev.

   Absolútnym víťazom súťaže s najnižšie dosiahnutým časom 19,36 s sa stali muži zo Svitu.  Príjemne prekvapila druhým miestom Tatranská Lomnica (20,72). Tretie miesto patrilo Ľubici (26,75). U žien bola najlepšia Spišská Sobota (22,14) pred Liptovskou Tepličkou (23,13) a Spišským Štiavnikom (24,87).

Pridané    15.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memoriál Ing. Pavla Rumlera

   V Poprade sa uskutočnil 7. ročník Memoriálu Ing. Pavla Rumlera  - súťaže mladých hasičov  konaného  na počesť dlhoročného funkcionára Dobrovoľnej požiarnej ochrany  a predsedu OV DPO Poprad , ktorý rady dobrovoľných hasičov predčasne opustil v júli 2013. Ing. P.Rumler celý svoj život zasvätil najmä práci s hasičskou mlaďou. Do roku 2012 bol členom Snemu DPO SR, podpredsedom KV DPO Prešov i predsedom DHZ Poprad.

   V sobotu 14.9.2019  ožil priestor pred  ARÉNOU POPRAD  mladými hasičmi  vo veku od 4 do 16 rokov. Stretlo sa tu  25 päťčlenných družstiev, ktoré  súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 metrov s prekážkami, štafeta hasičských dvojíc a uzlová &sc ...

Pridané    14.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podtatranská hasičská liga pred cieľom

   V nedeľu 8.9.2019 v Gerlachove sa uskutočnila sedemnásta súťaž 25. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy.  V trinástom ročníku súťaže  o Putovný pohár obce Gerlachov sa postupne predstavilo 16 hasičských družstiev.

   V kategórii mužov prvenstvo získal domáci Gerlachov s dosiahnutým časom 17,04 s. Druhé miesto patrilo Svitu (19,76). Tretia skončila Spišská Sobota s časom 20,36 s.  V kategórii žien boli najlepšie Gánovce  s časom  21,97 s. Druhá priečka patrila Liptovskej Tepličke (22,80) a tretia Spišskej Sobote (25,22).

   Svoje zastúpenie  mal i hasičský dorast vo veku 15 – 18 rokov. Medzi  družstvami  chlapcov bola víťazom Hranovnica (18,22) pred Batizovcami (22,37) a  ...

Pridané    8.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Súťaž mladých hasičov v Hranovnici

   Devätnásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov pokračoval 7.9.2019 súťažou v Hranovnici  v areáli miestneho Dobrovoľného hasičského zboru v časti  Na Lúčke.

   V úvode prítomných privítal Ing. Martin Valluš, zástupca starostu obce Hranovnica, ktorý poďakoval mladým hasičom za ich celoročnú činnosť.

   O putovné poháre obce Hranovnica v štrnástom ročníku súťažilo v troch súťažných disciplínach devätnásť kolektívov mladých hasičov a hasičiek vo veku 6 - 16 rokov. V disciplínach -  štafete 5 x 30 m s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete medzi chlapčenskými a dievč ...

Pridané    7.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHL pokračovala v Kravanoch

Dobrovoľný hasičský zbor v Kravanoch v tom tomto roku oslavuje 95.  výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti boli pred  hasičskou súťažou konanou 1.9.2019 na miestnom futbalovom ihrisku, ocenení aktívni a zaslúžilí členovia zboru i osobnosti, ktoré prispievajú k podpore a rozvoju požiarnej ochrany v tejto obci.

V rámci osláv sa uskutočnil štrnásty ročník  súťaže hasičských družstiev o Poháre starostu obce zaradenej do 25. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy.

Medzi mužmi najlepší čas zabehli domáce Kravany (16,22 s). Druhé miesto obsadila Štrba (18,64). Z bronzu sa radoval Svit (19,40). Medzi ženami si najlepšie viedla Spišská Sobota s časom 20,71 s. Druhé miesto si vyb ...

Pridané    1.9.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mladí hasiči v Spišskej Sobote – najlepšie sú Gánovce

   Spišskosobotskí dobrovoľní hasiči v spolupráci s  výborom Územnej organizácie DPO SR Poprad v areáli miestnej ZŠ uskutočnili v sobotu 31.8.2019 13. ročník súťaže mladých hasičov O poháre riaditeľky ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote. Hasičská mlaď  z Dobrovoľných hasičských zborov a Základných škôl  vo veku od 6 do 16 rokov súťažila v troch disciplínach hry PLAMEŇ - štafete s prekážkami 5 x 30 m, uzlovej štafete a štafete hasičských dvojíc.                                        

Pridané    31.8.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spomienková hasičská súťaž v Batizovciach

    Dobrovoľný hasičský zbor Batizovce patrí medzi najstaršie zbory pod Tatrami, v tomto roku  si pripomenul už 130. výročia založenia miestneho „ Ohňohasičského spolku „. V nedeľu 25.8.2019 sa  tu uskutočnil už tridsiaty ôsmy ročník Spomienkovej súťaže hasičských družstiev, patriacej medzi najstaršie na Slovensku, ktorú každoročne usporadúva miestny DHZ v spolupráci s Obecným úradom na počesť dlhoročných funkcionárov obce i zboru. Hasiči pod vedením predsedu DHZ  Jána Mlynského a veliteľa DHZ Ľubomíra Šoltísa pripravili na futbalovom ihrisku peknú akciu za  účasti  20  družstiev, kde samozrejme nemohli chýbať domáce družstvá i družstvo z družobnej obce Zeleneč okres Trnava.

...

Pridané    25.8.2019Čítaj ďalej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prečítajte si ostatné články